ترجمه ریدینگ یونیت ۱ اینتر ۳ – بخش اول

Who’s Taking Care of the Children?

چه کسی در حال مراقبت از کودکان است؟

 • Take Care: مراقبت کردن

Around the world, more and more women are working outside the home.

در اطراف جهان زنان بیشتر و بیشتری در حال کار کردن بیرون از خانه هستند.

In the United States, over 70 percent of women with children under 18 have another job besides that of mother and homemaker.

در ایالات متحده، بیش از ۷۰ درصد بانوانِ دارای فرزندان زیر ۱۸ سال، علاوه بر مادر و خانه‌دار بودن دارای شغل دیگری هستند.

 • over: متجاوز از، بیش از
 • percent: درصد
 • besides: در کنار، علاوه بر
 • homemaker: خانه‌دار

Most are employed in traditional fields for females, such as clerical, sales, education, and service.

بیشتر آن‌ها در زمینه‌های سنتی برای زنان، مانند شغل دفتری، فروشندگی، آموزش، و خدمات مشغول به کار گرفته شده‌اند.

 • employ: استخدام کردن، به کار گماشتن
 • traditional: سنتی
 • field: زمینه، رشته، عرصه
 • clerical: شغل دفتری

However, a growing number choose a career that necessitates spending many hours away from home.

هر چند، تعداد در حال افزایشی شغلی را انتخاب می‌کنند که صرف کردن ساعت‌های زیادی دور از خانه را ایجاب می‌کند.

 • growing: در حال رشد، افزاینده
 • career: شغل، پیشه، حرفه
 • necessitates: ایجاب کردن، مجبور کردن، واجب کردن

These women are engineers, politicians, doctors, lawyers, and scientists, and a few have begun to occupy executive positions in business, government, and banking, breaking through the so-called glass ceiling.

این زنان مهندس، سیاستمدار، پزشک، وکیل، و دانشمند هستند، و تعداد اندکی با عبور از اصطلاحاً «سقف شیشه‌ای» شروع به اشتغال در مقام‌های مدیریتی در کسب کار، دولت و بانک داری کرده‌اند.

 • engineer: مهندس
 • politician: سیاستمدار
 • lawyer: وکیل
 • occupy: اشتغال داشتن، اشغال کردن، تصرف کردن
 • executive: مدیریتی
 • positions: موقعیت، پست شغلی
 • so-called: اصطلاحاً
 • ceiling: سقف
 • glass ceiling: محدوده‌ی فرضی که اجازه‌ی پیشرفت به زنان نمی‌دهد، حتی با وجود این که قانون واقعی برای ممانعت از پیشرفت آنان وجود ندارد

Monetary factors influence women to work.

عوامل مالی، زنان را به کار کردن ترغیب می‌کنند.

 • Monetary: مالی، مربوط به پول
 • factor: عامل، فاکتور
 • influence: تأثیر گذاشتن، ترغیب کردن

Some are employed full-time, some part-time, and some seek creative solutions such as flextime work schedules and job-sharing.

بعضی از آن‌ها به طور تمام‌وقت، و بعضی پاره‌وقت به کار گرفته شده‌اند، و برخی به دنبال راه‌حل‌های خلاقانه، مانند برنامه‌ی کاری با ساعت انعطاف‌پذیر اشتراک شغل، هستند.

 • seek: جستجو کردن، طلب کردن
 • creative: خلاقانه
 • solution: راه حل
 • flextime: سیستم کاری که در آن کارکنان خودشان تصمیم می‌گیرند که چه ساعاتی از روز سر کار بروند
 • schedule: برنامه زمانی، جدول زمانی

Many are single mothers raising children by themselves.

خیلی‌ها مادران تنها هستند که دارند به تنهایی فرزندانشان را بزرگ می‌کنند.

 • single: تنها، مجرد
 • raise: بزرگ کردن
 • by themselves: فقط خودشان، به تنهایی، بدون کمک دیگران

But in most cases, one income in the household is simply not enough.

اما در بیشتر موارد، یک درآمد در خانواده به سادگی کافی نیست.

 • case: مورد، سوژه
 • income: درآمد
 • household: خانواده، همه‌ی افرادی که در یک خانه با هم زندگی می‌کنند
 • enough: کافی

So both parents must work to support the family.

بنابراین هردوی والدین باید کار کنند تا (نیازهای) خانواده را تامین کنند.

 • support: تأمین کردن، حمایت کردن، پشتیبانی کردن، نگهداری کردن

A backward glance from this side of the new millennium reveals that the role of married women in the U.S. has changed radically since the 1950s and 1960s, when it was taken for granted that they would stay home and raise children.

نگاهی به عقب از این سمت هزاره‌ی جدید آشکار می‌کند که نقش زنان متأهل در ایالات متحده از دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، زمانی که این مسئله پذیرفته شده بود که آن‌ها در خانه بمانند و بچه‌ها را بزرگ کنند، به طور اساسی تغییر کرده است.

 • backward: رو به عقب
 • glance: نگاه کوتاه، نظر اجمالی
 • millennium: هزاره، هزار سال
 • reveal: لو دادن، آشکار کردن، فاش کردن
 • role: نقش، وظیفه
 • radically: به طور اساسی
 • take it for granted: قبول کردن چیزی بدون تفکر درباره‌ی آن

This is still the image so often portrayed in American movies and advertising.

این هنوز تصویری است که اغلب در فیلم‌ها و آگهی‌های تجاری آمریکایی به تصویر کشیده می‌شود.

 • portray: به تصویر کشیدن، مجسم کردن
 • advertising: تبلیغات، آگهی بازرگانی

In fact, the traditional combination of the husband as exclusive breadwinner and the wife as a stay-at-home mom caring for one or two children today accounts for only 7 percent of the population in the United States.

در حقیقت، ترکیب سنتی شوهر به عنوان نان‌آور انحصاری و زن به عنوان مادرِ خانه‌نشینی که از یک یا دو فرزند مراقبت می‌کند، تنها ۷ درصد جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌دهد.

 • combination: ترکیب
 • exclusive: اختصاصی، انحصاری، منحصر به فرد
 • breadwinner: نان‌آور
 • accounts for: شامل شدن، تشکیل دادن

Who, then, is taking care of the children?

پس چه کسی از کودکان مراقبت می‌کند؟

When extended families - children, parents, grandparents, aunts, and uncles- lived in the same town and sometimes in the same house, a relative of the working parents took care of the children.

وقتی خانواده های گسترده - فرزندان، والدین، پدربزرگ و مادربزرگ، عمه‌ها و خاله‌ها، و عموها و دایی‌ها - در یک شهر و گاهی اوقات در یک خانه زندگی می‌کردند، یکی از بستگانِ والدینِ شاغل از فرزندان مراقبت می‌کرد.

 • extended family: خانواده گسترده شامل پدربزرگ و مادربزرگ و عمو و عمه و...
 • relative: فامیل، خویشاوند

But beginning with the Industrial Revolution, people moved away from farms and small towns to find better job opportunities in larger cities.

اما با شروع انقلاب صنعتی، مردم از مزارع و شهرهای کوچک دور شدند تا در شهرهای بزرگ فرصت‌های شغلی بهتری پیدا کنند.

 • Industrial: صنعتی
 • Revolution: انقلاب
 • opportunity: شانس، فرصت

Now, most often, the family is just the immediate family - mother, father, and children.

اکنون، در اغلب موارد، خانواده تنها خانواده‌ی بی‌واسطه است: پدر، مادر، و بچه‌ها.

 • immediate family: خانواده بی‌واسطه

Or, it could be a single-parent family, with either the mother or the father living with the children.

یا می‌تواند یک خانواده‌ی تک سرپرست باشد، که یا مادر یا پدر با بچه‌ها زندگی می‌کند.

پایان بخش اول ترجمه ریدینگ یونیت ۱ اینتر۳. برای مشاهده بخش دوم ترجمه اینجا کلیک کنید.

3 دیدگاه

 1. دستتون درد نکنه. عالی بود

 2. مرسی فوق العاده است فقط تمام دروس را زود تر درست کنید.(لطفا:) و اگر بصورت pdf هم به ایمیل متقاضیان فرستاده می شد فوق العاده تر هم بود.

 3. واقعا سایت عالی ای هست، خیلی ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *