ترجمه متن ریدینگ یونیت ۱ اینتر۲ – بخش دوم

این پست شامل ترجمه بخش دوم متن Reading یونیت اول Inter 2 است. برای مشاهده ترجمه بخش اول ریدینگ اینجا کلیک کنید.

Advertisements show us who we aren’t and what we don't have.

تبلیغات به ما نشان می‌دهد که چه کسی نیستیم و چه چیزی نداریم.

Our teeth aren't white enough.

دندان‌هایمان به اندازه کافی سفید نیستند.

Our hair isn’t shiny enough.

مویمان به اندازه کافی براق نیست.

 • shinyshinyˈʃaɪniبراق، درخشان

Our clothes aren’t clean enough.

لباس‌هایمان به اندازه کافی تمیز نیستند.

Advertisements make us afraid that people won’t like us if we don't use the advertised products.

تبلیغات ما را می‌ترسانند که اگر محصولات تبلیغ شده را نخریم، مردم ما را دوست نخواهند داشت.

 • afraidafraidəˈfreɪdترسیده، هراسان

If fear is the negative motive for buying a product, then wanting a good self-image is the positive reason for choosing it.

اگر ترس محرک منفی خرید یک محصول باشد، در آن صورت خواستن یک تصویر خوب از خودمان یک دلیل مثبت برای انتخاب آن است.

 • motivemotiveˈmoʊtɪvانگیزه، محرک
 • self-imageself-imagesɛlf-ˈɪməʤتصویری که هر کس از ظاهر و توانایی‌های خودش در ذهن دارد
 • reasonreasonˈrizənدلیل، علت، سبب

Each of us has a mental picture of the kind of person we would like to be.

هر یک از ما یک تصویر ذهنی از نوع شخصی که دوست داریم باشیم داریم.

 • mentalmentalˈmɛntəlذهنی، مربوط به ذهن

For example, a modern young woman might like to think that she looks like a beautiful movie star.

برای مثال ممکن است یک زن جوان امروزی دوست داشته باشد که فکر کند مانند یک ستاره سینماییِ زیباست.

 • modernmodernˈmɑdərnامروزی، مدرن
 • movie starmovie starˈmuvi stɑrستاره‌ی سینما، بازیگر مشهور

A middle-aged man might want to see himself as a strong, attractive athlete.

یک مرد میانسال ممکن است بخواهد خودش را یک ورزشکار قویِ جذاب ببیند.

 • middle-agedmiddle-agedˈmɪdəl-eɪʤdمیانسال
 • attractiveattractiveəˈtræktɪvجذاب
 • athleteathleteˈæˌθlitورزشکار، قهرمان ورزشی

Advertisers know this.

تبلیغ‌کنندگان این را می‌دانند.

They write specific ads to make certain groups of people choose their product.

آنها آگهی‌های مخصوصی را می‌نویسند تا گروه مشخصی از مردم را وادار به انتخاب محصولشان کنند.

 • adadædآگهی

Two people may choose different brands of toothpaste with the identical price, amount, and quality; each person believes that he or she is expressing his or her personality by choosing that brand.

دو نفر ممکن است برندهای متفاوت خمیر دندان را با قیمت، مقدار و کیفیت یکسان انتخاب کنند؛ هر شخص معتقد است که دارد با انتخاب آن برند، شخصیت خودش را اظهار می‌کند.

 • amountamountəˈmaʊntمقدار
 • expressexpressɪkˈsprɛsبیان کردن، اظهار کردن، ابراز کردن
 • personalitypersonalityˌpɜrsəˈnælɪtiشخصیت

Advertisers get psychologists to study the way consumers think and their reasons for choosing one brand instead of another.

تبلیغ‌کنندگان از روانشناسان می‌خواهند تا طرز فکر کردن مصرف‌کنندگان و دلایل آن‌ها برای انتخاب یک برند به جای دیگری را مطالعه کنند.

These experts tell advertisers about the motives of fear and self-image.

این متخصصان به تبلیغ‌کنندگان درباره محرک‌های ترس و تصویر شخصی می‌گویند.

 • expertexpertˈɛkspərtمتخصص

They also inform them about recent studies with colors and words.

آنها همچنین آن‌ها را درباره مطالعات اخیر درباره رنگ‌ها و واژه‌ها آگاه می‌کنند.

 • recentrecentˈrisəntاخیر، جدید، تازه

Psychologists have found that certain colors on the package of an attractive product will cause people to reach out and take that package instead of buying an identical product with different colors.

روانشناسان یافته‌اند که رنگ‌های مشخص روی بسته‌ی یک محصول جذاب سبب خواهد شد مردم به جای خریدن یک محصول مشابه با رنگ‌های متفاوت، دستشان را دراز کنند و آن بسته را بگیرند.

 • packagepackageˈpækəʤبسته
 • reach outreach outriʧ aʊtدراز کردن دست برای گرفتن یا لمس کردن چیزی

Also certain words attract our attention.

همچنین کلمه های معین توجه ما را جلب می کنند.

For example, the words “new”, “improved”, “natural”, and “giant size” are very popular and seem to draw our eyes and hands toward the package.

برای مثال کلمه های «جدید»، «بهبود یافته»، «طبیعی» و «اندازه بسیار بزرگ» بسیار محبوب‌اند و به نظر می‌رسد چشم‌ها و دست‌های ما را به طرف بسته می‌کشانند.

 • improvedɪmˈpruvdبهبودیافته، اصلاح‌شده
 • naturalnaturalˈnæʧərəlطبیعی
 • giantgiantˈʤaɪəntبا اندازه‌ی بسیار بزرگ مخصوصاً در مقایسه با چیزهای مشابه
 • drawdrawdrɔجذب کردن، کشیدن

Many people believe that advertising does not affect them.

بسیاری از مردم باور دارند تبلیغات بر آن‌ها تأثیر نمی‌گذارد.

They feel that they have freedom of choice, and they like to think they make wise choices.

آنها احساس می‌کنند که آزادی انتخاب دارند، و آنها دوست دارند که فکر کنند انتخاب‌های عاقلانه‌ای می‌کنند.

 • freedomfreedomˈfridəmآزادی
 • wisewisewaɪzخردمندانه، عاقلانه

Unfortunately, they probably don't realize the powerful effect of advertising.

متأسفانه شاید آن‌ها تأثیر نیرومند تبلیغات را درک نمی‌کنند.

They may not clearly understand that advertisers spend billions of dollars each year in aggressive competition for our money, and they are extremely successful.

آن‌ها ممکن است به روشنی نفهمند که تبلیغ‌کنندگان سالانه میلیاردها دلار در یک رقابت پرتکاپو برای پول ما خرج می‌کنند، و آن‌ها به شدت موفق‌اند.

 • clearlyclearlyˈklɪrliبه روشنی، به وضوح
 • billionbillionˈbɪljənمیلیارد
 • aggressiveaggressiveəˈgrɛsɪvپرتکاپو، تهاجمی
 • competitioncompetitionˌkɑmpəˈtɪʃənرقابت، مسابقه
 • extremelyextremelyɛkˈstrimliبه شدت، خیلی زیاد

Do you believe that ads don't influence your choice of products?

آیا شما اعتقاد دارید که تبلیغات روی انتخاب محصولات شما تأثیر نمی‌گذارند؟

Just look at the brands in your kitchen and bathroom.

فقط به برندهای داخل آشپزخانه و حمام‌تان نگاه کنید.

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۶ دیدگاه

 1. سلام سایتتون خیلی خوبه با خرید محصولات ازتون حمایت میکنیم فقط لطفا اگه میشه سریع تر معنی ریدینگ ها ی دیگر درس ها رو بزارین
  ممنون

 2. سلام معنی ریدینگ درس۳ رو نمیذارین؟

 3. عالی بود . سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *