معنی متن دیالوگ درس دوم اینتر ۱

Keeping in Shape

روی فرم ماندن

 • in Shapein Shapeɪn ʃeɪpدارای اندام متناسب، روی فرم

Mike and Dennis are talking about physical fitness and staying in shape.

مایک و دنیس دارند درباره تناسب اندام جسمانی و روی فرم ماندن صحبت می‌کنند.

 • physicalphysicalˈfɪzɪkəlجسمانی، بدنی، فیزیکی
 • fitnessfitnessˈfɪtnəsتناسب اندام

To be honest with you, Mike, you’d better do something about your stomach.

اگر با تو صادق باشم، مایک، بهتر است یک کاری درباره‌ی شکمت انجام دهی.

 • honesthonestˈɑnəstراستگو، صادق
 • had betterwʊd ˈbɛtərتوصیه کردن، بهتر است
 • stomachstomachˈstʌməkشکم، معده

Yeah, I’m starting to get a potbelly.

بله، من شروع کردم به شکم درآوردن.

 • potbellypotbellypotbellyشکم برآمده، شکم بزرگ

So, why don’t you take up jogging?

چرا پیاده‌روی را شروع نمی‌کنی؟

 • take uptake upteɪk ʌpشروع کردن یک فعالیت
 • joggingjoggingˈʤɑgɪŋپیاده‌روی، آهسته دویدن

Well, you know, I’ve always hated jogging.

خب، می‌دانی، من همیشه از پیاده‌روی متنفر بودم.

 • hatehateheɪtمتنفر بودن

How about something else, then?

پس، درباره‌ی یک چیز دیگر چطور؟

I enjoy biking, but I don’t like riding alone.

من از دوچرخه‌سواری لذت می‌برم، اما تنهایی (دوچرخه) راندن را دوست ندارم.

 • bikingˈbaɪkɪŋدوچرخه‌سواری
 • riderideraɪdراندن دوچرخه و موتور سیکلت و اسب و امثال آن

Look, my friends and I bike every weekend. Would you like to join us?

ببین، من و دوستم هر آخر هفته دوچرخه‌سواری می‌کنیم. دوست داری به ما ملحق شوی؟

 • joinjoinʤɔɪnملحق شدن، پیوستن

Sounds great! Just tell me about the time and place.

عالی به نظر می‌رسد! فقط درباره‌ی زمان و مکان به من بگو.

 • soundsoundsaʊndبه نظر رسیدن
 • greatgreatgreɪtعالی

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۷ دیدگاه

 1. سلام. چرا در جمله آخر s گرفته؟sounds great

 2. لطفا نمونه سوال تستی مثل ازمون فاینال بذارید.ممنون میشیم .

 3. ببخشید در متن بالا would better اشتباه هست بلکه had better صحیح هست

 4. کاش نمونه سوال فاینال و آزمون آنلاین بزارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *