ترجمه متن ریدینگ یونیت ۷ سطح High 3 – بخش سوم

متن زیر شامل ترجمه بخش سوم متن ریدینگ یونیت ۷ ترم «های۳» است. برای مشاهده ترجمه‌ی بخش اول متن این ریدینگ، اینجا کلیک کنید.

You can do what you want and no one cares.”

تو می‌توانی هر کاری که می‌خواهی را انجام دهی و هیچ کس اهمیت نمی‌دهد.

 • carecarekɛrاهمیت دادن

So what are some of these new extreme sports?

خب تعدادی از این ورزش‌های مخاطره‌آمیز جدید چه هستند؟

Musgrave’s own sport of windsurfing is one, though windsurfing on a quiet summer day at a speed of 2 miles an hour hardly qualifies.

ورزش خود ماسگریو، موج‌سواری، یکی (از آن‌ها) است، گرچه موج‌سواری در یک روز آرام تابستانی در سرعت 2 مایل در ساعت به سختی واجد شرایط است.

 • quietquietˈkwaɪətآرام، ساکت
 • qualifyqualifyˈkwɑləˌfaɪواجد شرایط بودن، صلاحیت پیدا کردن

If you want to become extreme, you’ll have to travel much faster, above the water, with a much more powerful wind blowing while you’re trying to do a forward flip.

اگر می‌خواهید مخاطره‌آمیز شوید، باید خیلی سریع‌تر در بالای آب حرکت کنید، با یک باد خیلی قوی‌تر که زمانی که دارید سعی می‌کنید که پشتک رو به جلو بزنید می‌وزد.

 • blowblowbloʊوزیدن
 • forwardforwardˈfɔrwərdرو به جلو، جلویی
 • flipflipflɪpپشتک، بالانس

Then there’s mountain biking, although riding your mountain bike down a gentle slope at a leisurely speed doesn’t make you an extreme biker.

پس از آن دوچرخه‌سواری کوهستان است، گرچه راندن دوچرخه‌ی کوهستانتان به پایین یک سراشیبی ملایم با یک سرعت آهسته شما را یک دوچرخه‌سوار مخاطره‌آمیز نمی‌کند.

 • bikingˈbaɪkɪŋدوچرخه‌سواری
 • gentlegentleˈʤɛntəlملایم، معتدل
 • slopeslopesloʊpشیب، سراشیبی، سرازیری
 • leisurelyleisurelyˈlizərliآهسته، آرام، با تأنی، بدون شتاب، ملایم

What does is piloting that bike down a steep, rocky mountain path at a speed of at least 35 miles per hour.

چیزی که می‌کند، راندن آن دوچرخه به پایین یک مسیر کوهستانی سنگلاخی با شیب تند در سرعت حداقل ۳۵ مایل بر ساعت است.

 • pilotpilotˈpaɪlətراندن، هدایت کردن
 • steepsteepstipبا شیب تند، پرشیب، شیب‌دار، سرازیر
 • rockyrockyˈrɑkiسنگلاخی، ناهموار، پر از سنگ
 • pathpathpæθمسیر
 • at leastat leastæt listحداقل، دست کم

You can also call yourself an extreme sports enthusiast if you ski off cliffs, jump out of a plane and sky surf, or go in-line skating.

شما همچنین می‌توانید خودتان را یک شیفته‌ی ورزش‌های مخاطره‌آمیز بنامید اگر از روی پرتگاه‌ها اسکی کنید، از یک هواپیما بیرون بپرید و در آسمان موج‌سواری کنید، یا به اسکیت‌بازی با اسکیت یک ردیفه بروید.

 • enthusiastenthusiastɛnˈθuziˌæstهوادار، علاقمند، شیفته، دیوانه، مشتاق
 • skiskiskiاسکی کردن
 • surfsurfsɜrfموج‌سواری کردن
 • in-line skatingɪn-laɪn ˈskeɪtɪŋاسکیت‌بازی با اسکیتی که همه‌ی چرخ‌های آن در یک ردیف قرار دارند

By now, someone somewhere is probably mounting a campaign to make extreme sports safer to save extreme sports enthusiasts from themselves.

تا کنون، یک نفر احتمالاً دارد فعالیت‌هایی ترتیب می‌دهد تا ورزش‌های مخاطره‌آمیز را ایمن‌تر کند تا مشتاقان ورزش‌های مخاطره‌آمیز را از خودشان حفظ کند.

 • mountmountmaʊntبرپا کردن، تدارک دیدن، ترتیب دادن
 • campaigncampaignkæmˈpeɪnاقدامات، فعالیت‌ها، کمپین، یک سری فعالیت‌ها که با هدف اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی انجام می‌شود
 • safesafeseɪfبی‌خطر، مطمئن، ایمن، امن

Are these sports too dangerous? Perhaps.

آیا این ورزش‌ها زیادی خطرناکند؟ شاید.

Even if they are, isn’t a personal choice involved here?

حتی اگر باشند، آیا یک انتخاب شخصی اینجا در میان نیست؟

 • involveinvolveɪnˈvɑlvپای کسی را به میان کشیدن،‌ در بر گرفتن، شامل شدن

It occurs to this writer that the development of extreme sports is understandable, even quite predictable.

این نویسنده فکر می‌کند که توسعه‌ی ورزش‌های مخاطره‌آمیز قابل فهم است، حتی کاملاً قابل پیش‌بینی است.

 • occur to sbəˈkɜr tu sbبه فکر کسی رسیدن، از خاطر کسی گذشتن، به ذهن کسی خطور کردن
 • understandableunderstandableˌʌndərˈstændəbəlقابل فهم
 • predictablepredictableprɪˈdɪktəbəlقابل پیش‌بینی

We live in such a globalized, homogenized world today that a counterrevolution seems to have started.

ما امروز در یک دنیای جهانی‌شده و همگن‌شده زندگی می‌کنیم که به نظر می‌رسد یک قیام ضد انقلاب شروع شده است.

 • globalizedˈgloʊbəˌlaɪzdجهانی، جهانی شده
 • homogenizedhoʊˈmɑʤəˌnaɪzdهمگن‌شده
 • counterrevolutioncounterrevolutionˌkaʊntərrɛvəˈluʃənضد انقلاب، قیام علیه چیزی که قبلاً با یک انقلاب روی کار آمده است

Wherever we go, we see sameness: a McDonald’s in Moscow is only marginally different from one in Paris or in Pensacola, Florida.

هر جا می‌رویم یکنواختی می‌بینیم: یک مک‌دونالد در مسکو فقط به طور جزئی با یکی در پاریس یا پنسیکولای فلوریدا متفاوت است.

 • samenesssamenessˈseɪmnəsیکنواختی، یکسانی، عدم تنوع
 • marginallyˈmɑrʤənəliبه طور حاشیه‌ای، به طور جزئی، به طور کم‌اهمیت، به طور اندک

There seem to be far fewer singular, individualized experiences today than there were in the past.

به نظر می‌رسد تجربه‌های شخصی‌شده‌ی منحصر به فرد خیلی کمتری نسبت به (آنچه) در گذشته بود وجود دارد.

 • farfarfɑrخیلی، بسیار
 • singularsingularˈsɪŋgjələrمنحصر به فرد، استثنایی، تک، بی‌نظیر، فوق‌العاده
 • individualizedˌɪndɪˈvɪʤuəlaɪzdشخصی‌شده، فردی شده

Maybe extreme-sport people are merely striking a blow for truly individualized and unique experiences.

شاید ورزشکاران ورزش‌های مخاطره‌آمیز فقط دارند قدمی در راه تجربه‌های واقعاً شخصی‌شده و یکتا برمی‌دارند.

 • merelymerelyˈmɪrliصرفاً، تنها، فقط
 • strike a blow for sthstraɪk ə bloʊ fɔr sthقدمی در راه چیزی برداشتن، کاری به نفع چیزی انجام دادن
 • trulytrulyˈtruliبه راستی، کاملاً، واقعاً
 • uniqueuniquejuˈnikیکتا، یگانه، بی‌همتا، منحصر به فرد
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۶ دیدگاه

 1. سلام
  واقعا خسته نباشید,خدا خیرتون بده

 2. واقعا عالی بود ممنون

 3. عالیه….خیلی خوب متوجه شدم.

 4. واقعا فوق العاده این!!خیلی ممنون ک همه چیز انقد دقیق و واضح گفته شده بود.تشکر از توجه و دلسوزیتون.

 5. واااای خدااا عالی بود من تازه دیدم این زحمتو میکشین حیف شش تا یونیت از دستم رفت😭😭

  ممنون اززحماتتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *