ترجمه ریدینگ یونیت ۳ ترم high 2‌ – بخش دوم

متن زیر مربوط به ترجمه بخش دوم متن Reading یونیت ۳ ترم High 2‌ است. برای دسترسی به ترجمه‌ی بخش اول متن ریدینگ اینجا کلیک کنید.

“You’ve got your wish: You’ve never been born,” responds Clarence.

کلارنس پاسخ می‌دهد «آرزویت برآورده شد. تو هرگز زاده نشده‌ای.»

 • respond: پاسخ دادن، جواب دادن

Clarence then teaches George a hard lesson.

کلارنس سپس به جرج یک درس سخت می‌آموزد.

In a series of painful episodes, he shows him what life would have been like in Bedford Falls without George Bailey.

در یک سری از اپیزودهای دردناک، او به او (جرج) نشان می‌دهد زندگی در بدفرد فالز بدون جرج بیلی چگونه می‌بود.

 • episode: اپیزود، قسمت فرعی، بخشی از یک فیلم

George goes back to the site of his mother’s home.

جرج به محل خانه مادرش برمی‌گردد.

 • site: مکان، محل

He finds, instead, an old, depressing boarding house.

او به جایش یک مهمانخانه‌ی قدیمی ناراحت‌کننده می‌یابد.

 • depressing: ناراحت‌کننده
 • boarding house: مهمانخانه، خانه‌ی شخصی که به مسافران اجاره داده می‌شود

If George had not supported his mother, she would have become an embittered, overworked boarding house owner.

اگر جرج از مادرش حمایت نکرده بود، او (تبدیل به) یک مهمانخانه‌دار آزرده و بیش از حد کار کرده می‌شد.

 • embittered: کسی که به خاطر اتفاقات ناگواری که برایش پیش آمده خشمگین، ناراحت یا پر از نفرت است
 • overworked: کسی که بیش از حد کار کرده است
 • owner: صاحب

George’s own home is a ruin, and his wife Mary is living a sad life of isolation.

خانه‌ی خود جرج یک خرابه است و همسرش مری دارد یک زندگی غمگین را در انزوا می‌گذراند.

 • ruin: مخروبه، خرابه
 • isolation: انزوا

Each scene is more disturbing than the last, until finally we end in a graveyard.

هر صحنه دارد ناراحت‌کننده‌تر از قبلی است، تا زمانی که سرانجام ما در یک قبرستان به پایان می‌رسیم.

 • scene: صحنه
 • disturbing: ناراحت‌کننده، نگران‌کننده
 • last: قبلی
 • graveyard: گورستان، قبرستان

We see the grave of Georges little brother Harry.

ما قبر برادر کوچک جرج، هری، را می‌بینیم.

 • grave: قبر
 • little: کوچک

If George hadn’t been alive, he couldn’t have saved his younger brother Harry’s life.

اگر جرج زنده نمی‌بود او نمی‌توانست زندگی برادر کوچک‌ترش هری را نجات دهد.

 • save: نجات دادن

Harry would have drowned in a childhood sledding accident.

هری در یک تصادف سورتمه‌سواری بچگی غرق شده بود.

 • drown: غرق شدن
 • childhood: کودکی
 • sledding: سورتمه‌سواری

And Harry would have never grown up to be a war hero, saving the lives of soldiers.

و هری هرگز بزرگ نمی‌شد که یک قهرمان جنگ شود که زندگی سربازان را نجات دهد.

 • hero: قهرمان

“Harry wasn’t there to save them because you weren’t there to save Harry,” explains Clarence.

کلارنس توضیح می‌دهد «هری آنجا نبود که آن‌ها را نجات دهد زیرا تو آنجا نبودی که هری را نجات دهی»

“You see, George, you really had a wonderful life.

«می بینی جرج تو واقعاً یک زندگی شگفت‌انگیز داشتی.

Don’t you see what a mistake it would be to throw it away?”

 • throw away: دور انداختن

The ending of the movie delivers a heartwarming holiday message.

پایان فیلم یک پیام دلگرم کننده‌ی تعطیلات را می‌رساند.

 • heartwarming: دلگرم‌کننده، امیدبخش
 • message: پیام

It’s a Wonderful Life shows us the importance of each person’s life and how each of our lives touches those of others.

«این یک زندگی شگفت انگیز است» اهمیت زندگی هر فرد و این که چگونه هر یک از زندگی‌های ما بر مال (زندگی) دیگران تاثیر می‌گذارد را به ما نشان می‌دهد

 • touch: متأثر کردن، تحت تأثیر قرار دادن

We see through George’s eyes how the lives of those around him would have been different if he hadn’t known them.

ما از طریق چشمان جرج می‌بینیم چگونه زندگی‌های کسانی که اطراف او بودند متفاوت می‌بود اگر او آن‌ها را نمی‌شناخت.

This movie is highly recommended for the whole family.

این فیلم شدیداً برای کل خانواده توصیه شده است.

 • highly: بسیار، خیلی، شدیداً، اکیداً
 • recommend: توصیه کردن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *