ترجمه متن ریدینگ یونیت دوم High 2 – بخش اول

Read this version of a famous fairy tale.

این نسخه از یک داستان ساحری را بخوانید.

The Fisherman and His Wife

ماهیگیر و همسرش

Once upon a time there was a poor fisherman and his wife who lived in a pigsty near the sea.

روزی روزگاری یک ماهیگیر فقیر و همسرش بودند که در یک خوکدانی نزدیک دریا زندگی می‌کردند.

 • Once upon a time: عبارتی که برای شروع کردن یک قصه به کار می‌رود، روزی روزگاری
 • fisherman: ماهیگیر
 • pigsty: خوکدانی، جای خیلی نامرتب و کثیف

Every day the man went to fish.

هر روز مرد می‌رفت که ماهی بگیرد.

 • fish: ماهی گرفتن

One day, after waiting a very long time, he caught a very big fish.

یک روز بعد از انتظار کشیدن یک مدت بسیار طولانی، او یک ماهی بسیار بزرگ صید کرد.

 • caught (the past tens of Catch): صید کردن، شکار کردن، گرفتن

To his surprise, the fish spoke and said,

با شگفتی، ماهی صحبت کرد و گفت

“please let me live.

«لطفا اجازه بده زندگی کنم.

I’m not a regular fish.

من یک ماهی عادی نیستم.

 • regular: معمولی، عادی

If you knew my real identity, you wouldn’t kill me.

اگر تو هویت واقعی مرا می‌دانستی، مرا نمی‌کشتی.

 • identity: هویت

I’m an enchanted prince.”

من یک شاهزاده‌ی افسون‌شده هستم.»

 • enchanted: جادو شده، طلسم‌شده، افسون‌شده
 • prince: شاهزاده

“Don’t worry. I won’t kill you,” said the kind-hearted fisherman.

ماهیگیر مهربان گفت «نگران نباش. من تو را نخواهم کشت.»

 • kind-hearted: خوش‌قلب، مهربان

With these words, he threw the fish back into the clear water, and went home to his wife.

با این کلمات، او ماهی را به داخل آب زلال انداخت و به خانه نزد همسرش رفت.

 • clear: تمیز، شفاف، زلال

“Husband,” said the wife, “did you catch anything today?”

زن گفت «شوهر، امروز چیزی صید کردی؟»

“I caught a fish, but it said it was an enchanted prince, so I let it go.”

«من یک ماهی گرفتم، اما او گفت که یک شاهزاده‌ی جادوشده بود بنابراین من گذاشتم او برود.»

“You mean you didn’t wish for anything,” ask the wife.

زن پرسید «منظورت این است که برای هیچ چیز آرزو نکردی؟»

 • mean: منظور داشتن
 • wish: آرزو کردن

“No,” said the fishermen.

ماهیگیر گفت «نه.»

“What do I need to wish for?”

«چه چیزی نیاز دارم که برایش آرزو کنم؟»

“Just to look around you,” said the wife.

زن گفت «فقط به اطرافت نگاه کن.»

“We live in a pigsty.

«ما در یک خوکدانی زندگی می‌کنیم.

I wish we had a nice little cottage.

من آرزو دارم ما یک کلبه خوب کوچک داشتیم.

 • nice: خوب، دلپذیر، دلپسند
 • cottage: کلبه

If we had a cottage, I would be a lot happier.

اگر ما یک کلبه داشتیم، من بسیار خوشحال‌تر می‌بودم.

You saved the Prince’s life.

تو زندگی شاهزاده را نجات دادی.

 • save: نجات دادن

Go back and ask him for it.”

برگرد و از او این را درخواست کن.»

“I’m not going to ask for a cottage!

«من از او یک کلبه درخواست نخواهم کرد!

If I asked for cottage, the fish would be angry.”

اگر برای یک کلبه درخواست کنم، ماهی عصبانی می‌شود»

But in the end, the fisherman was more afraid of his wife’s anger.

اما در آخر، ماهیگیر بیشتر از عصبانیت همسرش می‌ترسید.

این پست مربوط به ترجمه بخش اول Reading یونیت دوم High 2‌ بود. برای مشاهده ترجمه بخش دوم متن اینجا کلیک کنید.

13 دیدگاه

 1. thanks
  please complete the lessons During the semester
  wish you the best…

 2. سلام وقت بخیر
  ترجمه ریدینگ درس یک چه زمانی قرار داده میشه؟
  ترم جدید از این هفته شروع میشه
  ممنونم

 3. سلام خواهش میکنم معنی ریدینگ یونیت ۱ رو قبل از چهار شنبه آماده کنین لطفاااااااااااا

 4. سلام لطفا و توروخدا درس یک رو تا پنجشنبه قرار بدید،تورو خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  pleaseeeeeeeeeeeeeee

 5. Slm lotfan tarjome reading dars 1 ro bezarin 🙏🙏🙏🙏😭

 6. سلام
  خسته نباشید
  میشه بگین درس ۱ رو چطور میشه سامری داد ؟

 7. چرا درس یک نیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس وا

 8. محمد جواد رضائی

  سلام خسته نباشید.
  چطوری می شه معنی ها را چاپ کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *