معنی فارسی متن Reading درس ۸ ترم High 1 – بخش دوم

متن زیر مربوط به ترجمه بخش دوم متن ریدینگ یونیت ۸ ترم HIGH 1 است. برای مشاهده ترجمه‌ی بخش اول متن ریدینگ این یونیت High 1، اینجا کلیک کنید.

A mother regrets missing a football game in which her son’s leg was injured.

یک مادر افسوس از دست دادن بازی فوتبالی را می‌خورد که در آن پای پسرش مجروح شد.

 • injureinjureˈɪnʤərآسیب زدن، صدمه زدن

She blames herself and the officials.

او خودش و مقامات را سرزنش می‌کند.

 • blameblamebleɪmسرزنش کردن
 • officialsofficialsəˈfɪʃəlzمقامات، مقامات رسمی

“I should have gone,” she keeps telling herself.

مدام به خودش می‌گوید «من باید می‌رفتم»

 • keep doing sthkip ˈduɪŋ sthبه کاری ادامه دادن، مدام کاری را انجام دادن

“I could have prevented the injury.

«من می‌توانستم جلوی مصدومیت را بگیرم

 • preventpreventprɪˈvɛntجلوی چیزی را گرفتن، مانع چیزی شدن
 • injuryinjuryˈɪnʤəriصدمه، آسیب‌دیدگی، مصدومیت

They might at least have telephoned me as soon as it happened.”

آن‌ها حداقل می‌توانستند به محض اینکه این اتفاق افتاد به من تلفن بزنند.»

 • at leastat leastæt listحداقل، دست کم
 • telephonetelephoneˈtɛləˌfoʊnتلفن زدن
 • as soon asas soon asæz sun æzبه محض این که، بلافاصله بعد از این که

Did she really have the power to prevent her son’s injury?

آیا او واقعاً قدرت جلوگیری از آسیب‌دیدگی پسرش را داشت؟

Should the officials have called her before looking at the injury?

آیا مقامات باید قبل از نگاه کردن به جراحت، با او تماس می‌گرفتند؟

 • callcallkɔlزنگ زدن، تلفن زدن، تماس گرفتن

Probably not.

احتمالاً نه.

 • probablyprobablyˈprɑbəbliاحتمالاً، شاید

Once people realize how unrealistic their feelings of regret are, they are more ready to let go of them.

هنگامی که مردم می‌فهمند که افسوس‌هایشان چقدر نامعقول‌اند، بیشتر آماده‌ی رها کردن آن‌ها می‌شوند.

 • onceoncewʌnsهنگامی که، زمانی که، وقتی که
 • realizerealizeˈriəˌlaɪzفهمیدن، پی بردن، درک کردن، دریافتن، پذیرفتن، قبول داشتن
 • unrealisticunrealisticənˌriˈlɪstɪkنامعقول، غیرواقع‌بینانه، دور از واقعیت

Cognitive psychologist David Burns, M.D., suggests specific strategies for dealing with useless feelings of regret and getting on with the present.

روانشناس شناختی، دکتر دیوید برنز، استراتژی‌های خاصی را برای پرداختن به احساس‌های بی‌فایده‌ی پشیمانی و کنار آمدن با زمان حال پیشنهاد می‌کند.

 • cognitivecognitiveˈkɑgnɪtɪvشناختی، مربوط به شناخت، شناخت‌نگر
 • cognitive psychologyˈkɑgnɪtɪv saɪˈkɑləʤiروانشناسی شناختی
 • strategystrategyˈstrætəʤiاستراتژی، برنامه، راهبرد
 • deal withdeal withdil wɪðسر و کار داشتن با، تا کردن با، از پس ... برآمدن، جلوی ... درآمدن، درافتادن با، درآمیختن با، پرداختن به
 • get on withget on withgɛt ɑn wɪðبا کسی ساختن، با کسی کنار آمدن
 • presentpresentˈprɛzəntزمان حال، زمان حاضر

One amusing technique is to spend ten minutes a day writing down all the things you regret.

یک روش سرگرم‌کننده این است که ده دقیقه در روز را صرف نوشتن همه‌ی چیزهایی که افسوس آن را می‌خورید، کنید.

 • amusingamusingəmˈjuzɪŋسرگرم‌کننده، بامزه
 • techniquetechniquetɛkˈnikتکنیک، روش، شیوه، راهکار، فن
 • spendspendspɛndصرف کردن، گذراندن

Then say them all aloud (better yet, record them), and listen to yourself.

سپس همه‌ی آن‌ها را با صدای بلند بگویید (حتی بهتر است، آن‌ها را ضبط کنید)، و به (حرف‌های) خودتان گوش دهید.

 • aloudaloudəˈlaʊdبلند، با صدای بلند

Once you listen to your own “woulda/coulda/ shoulda” thoughts, it’s easier to see their illogic.

هنگامی که به افکار «می‌توانست، باید می‌شد، کاشکی» خود گوش می‌دهید، دیدن بی‌منطقی آن‌ها ساده‌تر است.

For example, it's unlikely that your entire career is in ruins because of one joke.

به عنوان مثال، بعید است که کل شغلتان به خاطر یک شوخی از هم پاشیده باشد.

 • careercareerkəˈrɪrشغل، حرفه
 • ruinruinˈruənخرابی، ویرانی، ورشکستگی، نابودی، تباهی
 • in ruinsɪn ˈruənzاز هم پاشیده، ویران، خراب
 • because ofbɪˈkɔz ʌvبه خاطر، به سبب، به علت
 • jokejokeʤoʊkشوخی، مزاح، خوشمزگی، لطیفه، جوک

You're an adult and you can choose to go out instead of cleaning house.

شما یک بزرگسال هستید و می‌توانید انتخاب کنید که به جای تمیز کردن خانه، به بیرون بروید.

 • choosechooseʧuzانتخاب کردن، برگزیدن

That doesn't make you a lazy person.

این شما یک شخص تنبل نمی‌کند.

 • lazylazyˈleɪziتنبل، تن‌پرور، بی‌عار

And your friend isn't a jerk for making a single mistake.

و دوست شما به خاطر ارتکاب تنها یک اشتباه، یک آدم نفهم نیست.

 • jerkʤɜrk(به قصد تحقیر) آدم نفهم، بی‌شعور، خر، گاو
 • singlesingleˈsɪŋgəlتک، تنها، منفرد

After you recognize how foolish most feelings of regrets sound, the next step is to let go of them and to start dealing with life in the present.

پس از اینکه قبول کردید که اکثر افسوس‌ها چقدر احمقانه‌اند، گام بعدی این است که آن‌ها را رها کنید و شروع کنید به پرداختن به زندگی در زمان حال.

 • recognizerecognizeˈrɛkəgˌnaɪzشناختن، به جا آوردن، تشخیص دادن، پذیرفتن، اذعان کردن
 • foolishfoolishˈfulɪʃابلهانه، احمقانه
 • soundsoundsaʊndبودن، به نظر رسیدن، احساس شدن
 • stepstepstɛpقدم، گام، پله

For some, this might be harder than sighing over past errors.

برای بعضی‌ها، این ممکن است سخت‌تر از آه کشیدن برای خطاهای گذشته باشد.

 • sighsighsaɪآه کشیدن
 • errorerrorˈɛrərخطا، اشتباه

An Italian proverb notes, “When the ship has sunk, everyone knows how they could have saved it.”

یک ضرب‌المثل ایتالیایی متذکر می‌شود: «هنگامی که کشتی غرق شده است، همه می‌دانند که چگونه می‌توانستند آن را نجات دهند.»

 • proverbproverbˈprɑvərbضرب‌المثل
 • notenotenoʊtذکر کردن، اشاره کردن، خاطر نشان کردن، متذکر شدن
 • sunk (the past tens of Sink)sʌŋkغرق شدن، فرو رفتن

The message from cognitive psychology is similar.

پیام روانشناسی شناختی مشابه (این ضرب‌المثل) است.

 • similarsimilarˈsɪmələrمشابه، شبیه

It's easy to second guess about the past; the real challenge is to solve the problems you face right now.

قضاوت کردن در مورد گذشته آسان است؛ چالش واقعی این است که مشکلاتی که در حال حاضر با آن‌ها روبرو هستید را حل کنید.

 • second guesssecond guessˈsɛkənd gɛsانتقاد کردن از چیزی بعد از اتفاق افتادنش، در مورد چیزی که اتفاق افتاده قضاوت کردن
 • challengechallengeˈʧælənʤچالش، عرض‌اندام، مبارزه‌طلبی
 • facefacefeɪsروبرو شدن، مواجه شدن
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۵۲ دیدگاه

 1. سپاس بسیار کاربردی بود

 2. سلام ممنون خیلی کاربردیه ولی واقعا چطور میشه اینو سامری کرد میشه یکم کمک کنید

 3. Darse 9 o 10 ro nazashtin chra

 4. سلام بسیار عالی بود ولی واقعا چیو باید سامری کرد!¡

 5. لطفا برا سامری یه کم کمک کنید یه متن فارسی بنویسد مرسی

  • سلام.
   می‌تونید چنین چیزی را به عنوان خلاصه‌ی متن در نظر بگیرید.
   «روانشناسان معتقدند که افسوس خوردن نسبت به وقایع گذشته در بسیاری از موارد نامعقول هستند زیرا اگر با جزئیات بررسی کنیم، خواهیم دانست که در آن زمان امکانات لازم برای این که کار بهتری انجام دهیم در دسترس نبوده‌اند. اگر ده دقیقه در روز را صرف نوشتن و بلند خواندن افسوس‌هایمان کنیم، بهتر می‌توانیم درک کنیم که چقدر غیرمنطقی‌اند و راحت‌تر می‌توانیم با آن‌ها کنار بیاییم»

 6. الحق والانصاف که سایت بی نظیری دارین
  دمتون گرم
  بابت سامری هم ممنون
  ایولا

 7. بسیار مفید بود. ممنونم

 8. آقا توروخدا درس ۹ رو بزارید☹️سخته

 9. درس ۹ رو کی میزارید/خیلی سخته

 10. سلام خواهشاترجمه ریدینگ ۹رابزاریدخیلی سخته لطفا لطفالطفا🙏🙏🙏

 11. لطفا درس ۹ رو بذارید این هفته که تعطیله برای هفته بعد میشه لطفا بذارید لطفا حتی اگه شده دیر ولی بذارید

 12. سلام میشه درس ۹ رو بذارید؟؟🙏🙏🙏🙏🙏

 13. سلام خسته نباشید میشه ترجمه درس ۱۰ و بذارید تو این تعطیلات بخونیم ممنون میشم

 14. سلام توروخدا درس نه و بزارید امتحانات ترم داریم بعد حالا این چهار شنبه ای تعطیله فرصت داریم براش بخونیم توروخدا درس ۹ و بزارید خواهش میکنممممم

 15. سلام خسته نباشید میشه برای خلاصه درس ۱۰ یکم کمک کنید بگید چطوری شروع کنم ؟؟؟

  • سلام. اینطور شروع کنید:
   نویسنده با بیان چند نمونه دوقلوی همسان که در زمان تولد از یکدیگر جدا شده‌اند تأثیر وراثت و محیط بر ویژگی‌های انسان را بررسی کرده است. در یک مورد مارک و جرالد…

 16. سلااااام بابا درس ۹من غایب بودم حالا اوناییم که رفتن میگن سخته من په خاکی تو سرم بریزم شانس رو بین تورو خدا

 17. چرا ترجمه درس ۱۰ رو زودتر از ۹ گذاشتین:(
  ۹ که سختتره

 18. سلام خسته نباشید مطالب سایتتون خیلی عالی و مفیده من همیشه از ترجمه درسها استفاده می کنم یه
  درخواست داشتم می خواستم اگه امکانش باشه درس ۹ رو ترجمه اش رو بزارید من می دونم حتما این درس از من پرسیده می شه ممنون می شم

 19. درس نه رو لطفا سریع بزارید

 20. سلام درس ۹ رو بزارید لطفا خواهش میکنم

 21. سلام
  با تشکر فرااااااااوااااان از شما

 22. سلام از زحماتی که کشیدید بسیار سپاس گزارم
  لطفا لطفا لطفا ترجمه متن درس ۹ رو بزارید

  سپاس

 23. سلام ممنون از سایت خوبتون ترجمه درس نهم رو امروز نمیذارید تو سایت؟ سایتتون حرف نداره فوق العادس

 24. سلام،درس نهم کی میزارید؟؟خیلی ممنون از سایتتون

 25. بخاطر درس نهم not ready دادم😐

 26. سلام میشه برای خلاصه کمکمک کنید حتی اگه به فارسی هم باشه اشکالی نداره

 27. اقا درس هشت رو برا این ترم هم نمیذارین؟؟؟؟

 28. تروخدااااا درس نه رو بزاریدددد

 29. چرا درس نه رو نمیزارید ؟؟😥

 30. سلام تروخدا درس ۹ روبذارید

 31. سلام به همگی…دوباره تکرار میکنم!!…درس ۹ را بزارید لطفا…ممنون

 32. سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون
  فقط ای کاش ترجمه درس نه رو میزاشتید

 33. سلام سپاس بابت سایت خوبتون .یونیت ۹ رو نمیزارید.

 34. سلام میشه بگید ترجمه درس ۹ رو کی میزارید

 35. سلام.ترجمه عالی بود.پس یعنی تا آخر تابستون نمی‌زارید درس ۹ رو؟ یعنی میوفته برا پاییز؟خوش بحال بچه هایی که پاییز میرن high 1 از جمله دوستم (>_<)

 36. سلام
  میشه بگید این «به زودی» درس ۹ کی میذارید؟ آخه ی دو سالی گذشته

 37. دیوثا درس ۹ رو بزارین ای بابا

 38. درس ۹ رو نمیزارید تا فردا
  لطفا جواب بدید خواهش میکنممممم😢😢😢

 39. وااای میشه درس۹ رو بذارین؟؟؟؟؟؟؟؟😐

 40. سلام ببخشید درس نه رو کی میذارید؟؟

 41. عاقا توروخدا درس ۹ رو بذارین من شدیدا نیازمندم

 42. تو رو خداااااااااااااااا درس ۹ بذارییییییییییییییییین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *