ترجمه فارسی متن Reading درس دهم High 1 – بخش اول

Read this magazine article about identical twins.

این مقاله‌ی مجله را درباره‌ی دوقلوهای همسان بخوانید.

 • identicalidenticalaɪˈdɛntɪkəlمثل هم، عین هم، همسان، یکسان، همانند
 • twintwintwɪnدوقلو، یکی از دو بچه‌ای که همزمان از یک مادر به دنیا می‌آیند
 • identical twinaɪˈdɛntɪkəl twɪnدوقلوی همسان، دوقلو‌هایی که از یک تخمک واحد به وجود آمده‌اند و بسیار به هم شبیه‌اند

THE TWIN QUESTIONS: NATURE OR NURTURE?

سوالات دوقلوها: فطرت یا تربیت؟

 • naturenatureˈneɪʧərطبیعت، سرشت، نهاد، ذات، فطرت
 • nurturenurtureˈnɜrʧərپرورش، تربیت

MARK AND GERALD are identical twins.

مارک و جرالد دوقلوهای همسان هستند.

Mirror images of each other, they also share many similarities in lifestyle.

نسخه‌ی کاملاً مشابه از یکدیگر، آن‌ها همچنین در شباهت‌های زیادی در سبک زندگی با هم شریک هستند.

 • mirrormirrorˈmɪrərآینه
 • mirror imageˈmɪrər ˈɪməʤنسخه‌ی بدل، تصویر، چیزی که کاملاً شبیه چیزی دیگری است و یا کاملاً برعکس چیز دیگری است
 • shareshareʃɛrشریک شدن در، شریک بودن در، سهیم بودن
 • similaritysimilarityˌsɪməˈlɛrətiشباهت، تشابه، مشابهت، همانندی
 • lifestylelifestyleˈlaɪfˌstaɪlسبک زندگی، شیوه‌ی زندگی، مدل زندگی

Mark is a firefighter, and so is Gerald.

مارک یک آتش‌نشان است، و جرالد هم همینطور.

 • firefighterfirefighterˈfaɪrˌfaɪtərآتش‌نشان

Mark has never been married, and neither has Gerald.

مارک هرگز ازدواج نکرده است، و جرالد هم همینطور.

Mark likes hunting, fishing, and Chinese food. Gerald does too.

مارک شکار، ماهیگیری و غذای چینی دوست دارد. جرالد هم همینطور.

These similarities might not be unusual in identical twins, except for one fact:

این شباهت‌ها ممکن است در دوقلوهای یکسان غیرعادی نباشد، به جز بخاطر یک واقعیت:

 • exceptexceptɪkˈsɛptبه جز

Mark and Gerald were separated when they were five days old.

مارک و جرالد وقتی پنج روزشان بود از هم جدا شده‌اند.

 • separateseparateˈsɛprətاز هم جدا کردن، سوا کردن، فاصله انداختن میانِ، مجزا کردن

They grew up in different states with different families.

آنها در ایالت‌های متفاوت با خانواده‌های متفاوت بزرگ شدند.

 • grow upgrow upgroʊ ʌpبزرگ شدن، رشد کردن
 • statestatesteɪtایالت

Neither one knew that he had a twin until they found each other accidentally at age thirty-one.

هیچکدام نمی‌دانست که یک دوقلو دارد تا زمانی که آن‌ها به طور تصادفی در سن سی و یک سالگی یکدیگر را پیدا کردند.

 • neither oneˈniðər wʌnهیچکدام
 • accidentallyˌæksəˈdɛntəliتصادفی

Average people are fascinated by twins, and so are scientists.

مردم عادی مجذوب دوقلوها هستند، و دانشمندان هم همینطور.

 • averageaverageˈævərɪʤمعمولی، عادی
 • fascinatefascinateˈfæsəˌneɪtمسحور کردن، شیفته کردن، مجذوب کردن، هوش از سر ... بردن، افسون کردن

Identical twins share the same genes.

دوقلوهای همسان از ژن‌های یکسان سهم می‌برند.

Therefore, they offer researchers the chance to study the effect of genetic inheritance on health and personality.

از این رو، آن‌ها این شانس را برای محققان فراهم می‌کنند که اثر وراثت ژنتیکی بر سلامتی و شخصیت را مطالعه کنند.

 • thereforethereforeˈðɛrˌfɔrبنابراین، از این رو
 • offerofferˈɔfərعرضه کردن، فراهم کردن، در اختیار گذاشتن، ایجاد کردن
 • researcherresearcherˈrisərʧərمحقق، پژوهشگر
 • geneticgeneticʤəˈnɛtɪkژنتیک
 • inheritanceinheritanceɪnˈhɛrətənsارث، میراث، خصوصیات ارثی، وراثت

However, when identical twins grow up together, they also experience the same environment.

اگرچه وقتی دوقلوهای همسان با هم بزرگ می‌شوند، محیط یکسان را نیز تجربه می‌کنند.

How can researchers separate these environmental factors from genetic factors?

محققان چگونه می‌توانند این عوامل محیطی را از عوامل ژنتیکی جدا کنند؟

 • separateseparateˈsɛprətجدا کردن، سوا کردن، مجزا کردن
 • factorfactorˈfæktərعامل، فاکتور

By looking at identical twins who are separated at birth!

با نگاه کردن به دوقلوهای یکسان که در (زمان) تولد از هم جدا شده‌اند.

Twins with completely different childhoods give researchers the chance to study the age-old question:

دوقلوهای با کودکی کاملاً متفاوت به محققان این شانس را می‌دهند تا سوال دیرینه را مطالعه کنند:

 • childhoodchildhoodˈʧaɪldˌhʊdدوران کودکی، بچگی
 • age-oldage-oldeɪʤ-oʊldدیرینه، قدیمی، سابقه‌دار، کهن

Which has more effect on our lives, heredity (the genes we receive from our parents) or environment (the social influences in our childhood)?

کدامیک تأثیر بیشتری بر زندگی‌هایمان دارد، وراثت (ژن‌هایی که ما از والدینمان دریافت می‌کنیم) یا محیط (اثرات اجتماعی در دوران کودکیمان)؟

 • heredityheredityhəˈrɛdətiوراثت، توارث، خصوصیات ارثی
 • socialsocialˈsoʊʃəlاجتماعی
 • influenceinfluenceˈɪnfluənsتأثیر، اثر، عامل مؤثر

Some startling coincidences have turned up in these studies.

چند مطابقت حیرت‌انگیز در این مطالعات پیدا شده‌اند.

 • startlingstartlingˈstɑrtlɪŋشگفت‌انگیز، حیرت‌انگیز، چشمگیر، قابل توجه، خیره‌کننده
 • coincidencecoincidencekoʊˈɪnsɪdənsانطباق، همخوانی، مطابقت، سازگاری، هماهنگی
 • turn upturn uptɜrn ʌpپیدا کردن

One astonishing pair is the Springer and Lewis brothers, who were adopted by different families soon after birth.

یک جفت حیرت‌انگیز برادران اسپرینگر و لویس هستند، که بلافاصله بعد از تولد توسط خانواده‌های متفاوت به فرزندی پذیرفته شدند.

 • astonishingastonishingəˈstɑnɪʃɪŋحیرت‌آور، شگفت‌آور
 • pairpairpɛrجفت
 • adoptadoptəˈdɑptبه فرزندی پذیرفتن
 • soon aftersun ˈæftərچندی بعد از، بلافاصله بعد از

The Springer family named their adopted son Jim.

خانواده‌ی اسپرینگر پسر پذیرفته‌شده‌شان را جیم نامیدند.

So did the Lewis family.

خانواده لویس هم همینطور.

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

متن بالا شامل ترجمه بخش اول متن ریدینگ یونیت ۱۰ ترم های ۱ بود. برای مشاهده ترجمه‌ی بخش دوم متن، ایجا کلیک کنید.

۲۸ دیدگاه

 1. چرا درس نه نه رو نمیذارید به خدا سختههه😭😢

 2. خیلی زحمت کشیدید .فقط درس نه رو خواهش میکنم زودتر بزارید😣

  • ترجمه‌ی درس ۹ این ترم (بهار ۹۷) آماده نخواهد شد. الان در حال تکمیل کردن ترجمه‌ی درس آخر همه‌ی ترم‌ها هستیم.
   هر یونیتی از هر کتاب که تا پایان این ترم ترجمه نشده باشد، در ترم تابستان در سایت قرار خواهد گرفت.

   • با سلام وتشکر از مطالب خوب وارزنده شما خواستم درمورد درس نه بپرسم که مگر ترجمه این درس در ترمهای پیش موجود نیست که لطف کنید وبگذارید وایا همه ترمها دوباره این کار صورت میگیره شما در پیام قبلی به من قول گذاشتن درس نه رو دراین ترم داده بودید

    • سلام.
     این اولین ترمی هست که داریم ترجمه‌های همه‌ی ترم‌ها را تهیه می‌کنیم و این ترجمه‌ها از سایت حذف نخواهند شد.
     درس ۹ به موقع آماده نشد و برای این که از برنامه‌ی کانون عقب نمانیم، مجبور شدیم که به جای درس ۹، درس ۱۰ را ترجمه کنیم.

   • الان ترم تابستان چرا نزاشتید هنوز؟

    • همه امید ما به شماست اگر ترجمه های شما نبود شاید حتی نمیتونستم پاس بشیم پس نا امیدمون نکنید و درس نه رو هم بزارید قبل از این که دیر بشع ممنون.

 3. سلام خیای خوبه ولی درس ۹ رو هم بذارین خواهسا

 4. سلام میشه لطفا قسمت برادران اسپرینگر رو واضح تر توضیح بدین؟ من نمیفهمم،اسمشون اول اسپرینگر و لوییس بوده بعد جیم شده یا اصلا یعنی چی اون قسمت

  • هر دو در زمان تولد قبل از این که اسمی روشون گذاشته بشه به دو تا خانواده که فامیلی یکی اسپرینگر و فامیلی دیگری لوییس بوده سپرده شده‌اند. هر دو خانواده بدون اطلاع از دیگری اسم بچه‌شان را گذاشته‌اند جیم.
   یعنی اسم هر دو جیم هست ولی فامیلی‌هاشون با هم فرق داره.

 5. سلام کارتون عاااالیه عااالیه ممنووون خدا خیرتون بده

 6. سلام کارتون عاااالیه عااالیه ممنووون خدا خیرتون بده ,ولی اگه بتونین در کنار معنی فارسی لغات سینونیمشون هم بزارین فوق العاده میشه.بازم ممنون

 7. سلام و خدا قوت
  واقعا کارتون ارزشمند و بی نظیره. خواستم اگه میشه یه سامری از درس ده بدین بهم مثل درس هشت که گفته بودین.
  باز هم ممنون که وقت ارزشمندتون رو صرف میکنین واسه زبان اموزان♥️

 8. ببخشید در ترم تابستان که الان در حال گذراندن ان هستیم درس ۹ رو معنی میکنید. و کی اماده خواهد شد؟ با تشکر از مطالب خوبتان

  • سلام.
   متأسفانه در حال حاضر مشغله‌ی زیادی داریم، اگر تا زمان پایان ترم فرصتی برامون ایجاد بشه، سعی می‌کنیم یونیت‌های باقی مانده را ترجمه کنیم، ولی قولی در این باره نمی‌تونم بدم.

 9. سلام واقعا خسته نباشید ،میشه لطف کنید ترجمه ریدینگ درس نهمhigh۱ رو معنی کنید ،خیلی متشکرم از زحماتتون

 10. سلام همه چیز مثل همیشه عالیه 🌹🌹
  دستتون درد نکنه
  فقط درس ۹ کی آماده میشه؟

 11. کاربران گرامییی یکی تو نوشتن سامری درس ۹ به من کمک کنه لطفااا واقعن هیچی ازش نمیفهمم

 12. همه چیز عالی بود.

 13. سلام و خسته نباشید، ببخشید الان ترم پاییز هستیم این درس های ۹ آماده نمی شه؟ انگار درس ۹ نحص شده …

 14. سلام
  مرسی از زحمتاتون واقعا همه چی عالیه
  فقط میشه بپرسم ترجمه یونیت ٩ کی اماده میشه؟؟

  • سلام.
   همونظور که در بالای همین صفحه توضیح دادیم، فعلا تا اطلاع ثانوی زمانی برای ترجمه‌ی درس جدید اختصاص داده نخواهد شد.

 15. خیییییییلی مرسی ازتونننن زحماتتون خیلی زیاده خداقوت ب همگیتون خسته نباشید و بازم ممنون از زحمات زیادتون خداخیرتون بدع🌷🌷🌷

 16. با سلام.ممنون بابت ترجمه ریدینگ ها.
  اگه میشه لطفاً نمونه سوالات فینال رو هم بزارید.
  با تشکر🙏🙏🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *