Elementary 1

پاسخ تمرینات Student Book ترم New Elementary 1

در سطح New Elementary 1 کانون زبان، تمرین‌های کاربردی با محوریت گرامر و دستور زبان در کتاب اصلی (Student Book) زبان‌آموزان مطرح شده است که یادگیری آن‌ها تأثیر مثبت فراوانی در درک و یادگیری صحیح نکات دستوری هر درس دارد. …

توضیحات بیشتر »

جواب ورک بوک New Elementary 1

جواب ورک بوک New Elementary 1 جدید کانون زبان

در این پست پاسخ WorkBook کتاب‌های جدید New Elementary 1‌ که جایگزین کتاب‌های قبلی سطح EL1 شده‌اند، خدمت شما زبان‌آموزان گرامی کانون زبان ایران ارائه شده است. یادگیری پاسخ صحیح تمرینات کتاب کار نیو المنتری ۱ برای آمادگی در امتحانات …

توضیحات بیشتر »

جواب Workbook سطح Elementary1

جواب ورک بوک المنتری ۱ کانون زبان

آمادگی برای امتحانات کانون زبان، بدون یادگیری صحیح پاسخ‌های سؤلات کتاب workbook امکانپذیر نیست. برای آمادگی شما زبان‌آموزان گرامی ILI، پاسخنامه کتاب کار Workbook سطح المنتری ۱ (Elementary 1) را در قالب فایل‌های تایپ‌شده آماده کرده‌ایم. در این فایل‌ها همه‌ی پاسخ‌ها با …

توضیحات بیشتر »