ترجمه ریدینگ یونیت دوم Pre 2

Cell phones: Hang up or keep talking?

تلفن‌های همراه: خاتمه دادن یا ادامه به صحبت کردن

 • Cell phonesɛl foʊnتلفن همراه
 • Hang upHang uphæŋ ʌpتمام کردن مکالمه تلفنی، قطع کردن
 • keep doing sthkip ˈduɪŋ sthبه کاری ادامه دادن

Millions of people are using cell phones today.

میلیون ها نفر از مردم امروزه در حال استفاده از تلفن همراه هستند.

In many places, it is actually considered unusual not to use one.

در بسیاری از مکان‌ها، عملاً استفاده نکردن از یکی از آن‌ها غیر طبیعی به نظر می‌رسند.

 • considerconsiderkənˈsɪdərفرض کردن، مطرح کردن، در نظر گرفتن
 • unusualunusualənˈjuʒˌuəlغیرعادی

In many countries cell phones are very popular with young people.

در بسیاری از کشورها تلفن‌های همراه میان جوانان بسیار محبوب هستند.

 • popularpopularˈpɑpjələrمحبوب، متداول، رایج

They find that the phones are more than a means of communication.

آنها دریافته‌اند که تلفن‌های همراه چیزی بیشتر از یک راه ارتباط برقرار کردن هستند.

 • meansmeansminzراه، روش، شیوه
 • communicationcommunicationkəmˌjunəˈkeɪʃənارتباط

having a mobile phone shows that they are cool and connected.

داشتن یک تلفن همراه نشان میدهد که آنها جذاب و اجتماعی هستند.

 • mobilemobileˈmoʊbəlقابل حمل
 • coolcoolkulجذاب، به روز، مطابق مد
 • connectedconnectedkəˈnɛktədدر ارتباط، دارای ارتباط اجتماعی

The explosion around the world in mobile phone use has made some doctors worried.

افزایش ناگهانی استفاده از تلفن همراه در اطراف جهان بسیاری از پزشک ها را نگران کرده است.

 • explosionexplosionɪkˈsploʊʒənانفجار، افزایش ناگهانی
 • use (n.)jusاستفاده، کاربرد

They are concerned that in the future many people may suffer health problems from the use of mobile phones.

آنها نگران هستند که در آینده بسیاری از مردم ممکن است از مشکلات سلامتی ناشی از استفاده از تلفن‌های همراه رنج ببرند.

 • concernconcernkənˈsɜrnنگران بودن
 • suffersufferˈsʌfərرنج بردن، مبتلا بودن
 • healthhealthhɛlθسلامتی

Mobile phone companies are worried about the negative publicity of such ideas.

شرکت‌های تلفن همراه درمورد تبلیغات منفی اینگونه تفکرات نگران هستند.

 • companycompanyˈkʌmpəniشرکت
 • publicitypublicitypəˈblɪsətiتبلیغات
 • suchsuchsʌʧاینچنین، اینگونه
 • ideaideaaɪˈdiəایده، فکر

They say that there is no proof that mobile phones are bad for your health.

آنها می گویند هیچ مدرکی برای اینکه تلفن‌های همراه برای سلامتی شما بد هستند وجود ندارد.

 • proofproofprufاثبات، مدرک

On the other hand, why do some medical studies show changes in the brain cells of some people who use mobile phones?

از سوی دیگر، چرا بعضی مطالعات پزشکی تغییراتی را در سلول‌های مغزِ افرادی که از تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند، نشان می‌دهند؟

 • On the other handOn the other handɑn ði ˈʌðər hændاز طرف دیگر، عبارتی که وقتی می‌خواهیم جمله‌ای تقریبا متناقض با جمله‌ی قبلی بگوییم به کار می‌رود
 • medicalmedicalˈmɛdəkəlپزشکی
 • brainbrainbreɪnمغز
 • cellcellsɛlسلول

Signs of change in the brain and head can be detected with modern scanning equipment.

نشانه‌های تغییر در مغز و سر توسط تجهیزات پیشرفته‌ی اسکن میتوانند تشخیص داده شوند.

 • SignSignsaɪnعلامت، نشانه
 • detectdetectdɪˈtɛktتشخیص دادن
 • modernmodernˈmɑdərnنوین، مدرن
 • equipmentequipmentɪˈkwɪpməntتجهیزات

In one case, a traveling salesman had to retire at a young age because of serious memory loss.

در یک مورد، فروشنده سیاری به دلیل از دست دادن جدی حافظه، مجبور شد در سن پایین بازنشسته شود .

 • casecasekeɪsمورد، سوژه
 • salesmansalesmanˈseɪlzmənفروشنده
 • retireretirerɪˈtaɪrبازنشسته شدن
 • seriousseriousˈsɪriəsجدی
 • memory lossˈmɛməri lɔsاز دست دادن حافظه

He couldn't remember even simple things.

او حتی نمیتوانست چیزهای ساده را به یاد بیاورد.

 • evenevenˈivɪnحتی
 • simplesimpleˈsɪmpəlساده

He would often forget the name of his own son.

او اغلب نام پسر خودش را فراموش میکرد.

 • oftenoftenˈɔfənمعمولاً، اغلب
 • sonsonsʌnفرزند پسر

This man used to talk on his mobile phone for about six hours a day, every day of his working week, for a couple of years.

این مرد عادت داشت برای چندین سال هر روز هفته‌ی کاری‌اش، حدود شش ساعت در روز با تلفن همراهش صحبت کند.

 • used tojuzd tuعادت به کاری داشتن در گذشته، برای بیان کاری که قبلاً انجام می‌شده ولی دیگر انجام نمی‌شود به کار می‌رود
 • aboutaboutəˈbaʊtحدود
 • a couple of yearsə ˈkʌpəl ʌv jɪrzچند سال

His family doctor blamed his mobile phone use, but his employer's doctor didn't agree.

پزشک خانوادگی‌اش استفاده از تلفن همراه را مقصر می‌دانست، اما پزشک کارفرمایش موافق نبود.

 • blameblamebleɪmسرزنش کردن، مقصر دانستن
 • agreeagreeəˈgriقبول داشتن، موافق بودن

What is it that makes mobile phones potentially harmful?

چه چیزی است که تلفن‌های همراه را به طور بالقوه مضر میکند؟

 • potentiallypotentiallypəˈtɛnʃəliبه طور بالقوه
 • harmfulharmfulˈhɑrmfəlمضر

The answer is radiation.

جواب تشعشع است.

 • radiationradiationˌreɪdiˈeɪʃənپرتوافشانی، تشعشع

High-tech machines can detect very small amounts of radiation from mobile phones.

ماشین های با تکنولوژی بالا میتوانند مقدار بسیار کمی از پرتو افشانی را از تلفن های همراه تشخیص بدهند.

 • High-techHigh-techhaɪ-tɛkدارای تکنولوژی بالا
 • amountamountəˈmaʊntمقدار

Mobile phone companies agree that there is some radiation, but they say the amount is too small to worry about.

شرکت‌های تلفن همراه قبول دارند که مقداری تابش وجود دارد، اما آنها می‌گویند مقدار آن برای نگرانی بسیار کم است.

As the discussion about their safety continues, it appears that it's best to use mobile phones less often.

از آنجایی که بحث در مورد امنیت تلفن‌های همراه ادامه دارد، اینطور به نظر میرسد که بهترین کار کمتر استفاده کردن از تلفن‌های همراه است.

 • discussiondiscussiondɪˈskʌʃənبحث
 • safetysafetyˈseɪftiایمنی، امنیت
 • appearsəˈpɪrzبه نظر رسیدن، ظاهر شدن

Use your regular phone if you want to talk for a long time.

اگر می‌خواهید برای مدت زمان زیادی صحبت کنید از تلفن‌های عادی‌تان استفاده کنید.

 • regularregularˈrɛgjələrمعمولی، عادی

Use your mobile phone only when you really need it.

فقط هنگامی که واقعاً به تلفن همراهتان نیاز دارید از آن استفاده کنید.

In the future, mobile phones may have a warning label that says they are bad for your health.

در آینده ممکن است تلفن‌های همراه برچسب‌های هشداردهنده‌ای داشته باشند، که می‌گوید آن‌ها برای سلامتی شما بد هستند.

 • warningwarningˈwɔrnɪŋاخطار، هشدار
 • labellabelˈleɪbəlبرچسب

So for now, it's wise not to use your mobile phone too often.

پس برای الان، عدم استفاده‌ی زیاد از تلفن‌های همراه عاقلانه است.

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۸ دیدگاه

 1. سلام
  عالی بود
  لطفا ترجمه reading کتاب high2 رو هم بگذارید

 2. واقعا سایتتون عالیه
  ممنون از زحماتتون

 3. سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون ببخشید یک درخواست دارم اگه میشه لیسنینگ کامل ریدینگ ها هم بزارید ممنون

  • سلام.
   فایل صوتی یکپارچه‌ی ریدینگ در سی‌دی همراه کتابتون هست. ولی باز هم چشم، فایل‌ها را برای دانلود هم قرار خواهیم داد.

 4. سلام
  کانال تلگرام بزنید.
  مطالب رو ب صورت رایگان هم قرار دهید.

 5. مگه کتابت فایل صوتی نداره متخصص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *