ترجمه ریدینگ یونیت دوم Pre 2

Cell phones: Hang up or keep talking?

تلفن‌های همراه: خاتمه دادن یا ادامه به صحبت کردن

 • Cell phone: تلفن همراه
 • Hang up: تمام کردن مکالمه تلفنی، قطع کردن
 • keep doing sth: به کاری ادامه دادن

Millions of people are using cell phones today.

میلیون ها نفر از مردم امروزه در حال استفاده از تلفن همراه هستند.

In many places, it is actually considered unusual not to use one.

در بسیاری از مکان‌ها، عملاً استفاده نکردن از یکی از آن‌ها غیر طبیعی به نظر می‌رسند.

 • consider: فرض کردن، مطرح کردن، در نظر گرفتن
 • unusual: غیرعادی

In many countries cell phones are very popular with young people.

در بسیاری از کشورها تلفن‌های همراه میان جوانان بسیار محبوب هستند.

 • popular: محبوب، متداول، رایج

They find that the phones are more than a means of communication.

آنها دریافته‌اند که تلفن‌های همراه چیزی بیشتر از یک راه ارتباط برقرار کردن هستند.

 • means: راه، روش، شیوه
 • communication: ارتباط

having a mobile phone shows that they are cool and connected.

داشتن یک تلفن همراه نشان میدهد که آنها جذاب و اجتماعی هستند.

 • mobile: قابل حمل
 • cool: جذاب، به روز، مطابق مد
 • connected: در ارتباط، دارای ارتباط اجتماعی

The explosion around the world in mobile phone use has made some doctors worried.

افزایش ناگهانی استفاده از تلفن همراه در اطراف جهان بسیاری از پزشک ها را نگران کرده است.

 • explosion: انفجار، افزایش ناگهانی
 • use (n.): استفاده، کاربرد

They are concerned that in the future many people may suffer health problems from the use of mobile phones.

آنها نگران هستند که در آینده بسیاری از مردم ممکن است از مشکلات سلامتی ناشی از استفاده از تلفن‌های همراه رنج ببرند.

 • concern: نگران بودن
 • suffer: رنج بردن، مبتلا بودن
 • health: سلامتی

Mobile phone companies are worried about the negative publicity of such ideas.

شرکت‌های تلفن همراه درمورد تبلیغات منفی اینگونه تفکرات نگران هستند.

 • company: شرکت
 • publicity: تبلیغات
 • such: اینچنین، اینگونه
 • idea: ایده، فکر

They say that there is no proof that mobile phones are bad for your health.

آنها می گویند هیچ مدرکی برای اینکه تلفن‌های همراه برای سلامتی شما بد هستند وجود ندارد.

 • proof: اثبات، مدرک

On the other hand, why do some medical studies show changes in the brain cells of some people who use mobile phones?

از سوی دیگر، چرا بعضی مطالعات پزشکی تغییراتی را در سلول‌های مغزِ افرادی که از تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند، نشان می‌دهند؟

 • On the other hand: از طرف دیگر، عبارتی که وقتی می‌خواهیم جمله‌ای تقریبا متناقض با جمله‌ی قبلی بگوییم به کار می‌رود
 • medical: پزشکی
 • brain: مغز
 • cell: سلول

Signs of change in the brain and head can be detected with modern scanning equipment.

نشانه‌های تغییر در مغز و سر توسط تجهیزات پیشرفته‌ی اسکن میتوانند تشخیص داده شوند.

 • Sign: علامت، نشانه
 • detect: تشخیص دادن
 • modern: نوین، مدرن
 • equipment: تجهیزات

In one case, a traveling salesman had to retire at a young age because of serious memory loss.

در یک مورد، فروشنده سیاری به دلیل از دست دادن جدی حافظه، مجبور شد در سن پایین بازنشسته شود .

 • case: مورد، سوژه
 • salesman: فروشنده
 • retire: بازنشسته شدن
 • serious: جدی
 • memory loss: از دست دادن حافظه

He couldn't remember even simple things.

او حتی نمیتوانست چیزهای ساده را به یاد بیاورد.

 • even: حتی
 • simple: ساده

He would often forget the name of his own son.

او اغلب نام پسر خودش را فراموش میکرد.

 • often: معمولاً، اغلب
 • son: فرزند پسر

This man used to talk on his mobile phone for about six hours a day, every day of his working week, for a couple of years.

این مرد عادت داشت برای چندین سال هر روز هفته‌ی کاری‌اش، حدود شش ساعت در روز با تلفن همراهش صحبت کند.

 • used to: عادت به کاری داشتن در گذشته، برای بیان کاری که قبلاً انجام می‌شده ولی دیگر انجام نمی‌شود به کار می‌رود
 • about: حدود
 • a couple of years: چند سال

His family doctor blamed his mobile phone use, but his employer's doctor didn't agree.

پزشک خانوادگی‌اش استفاده از تلفن همراه را مقصر می‌دانست، اما پزشک کارفرمایش موافق نبود.

 • blame: سرزنش کردن، مقصر دانستن
 • agree: قبول داشتن، موافق بودن

What is it that makes mobile phones potentially harmful?

چه چیزی است که تلفن‌های همراه را به طور بالقوه مضر میکند؟

 • potentially: به طور بالقوه
 • harmful: مضر

The answer is radiation.

جواب تشعشع است.

 • radiation: پرتوافشانی، تشعشع

High-tech machines can detect very small amounts of radiation from mobile phones.

ماشین های با تکنولوژی بالا میتوانند مقدار بسیار کمی از پرتو افشانی را از تلفن های همراه تشخیص بدهند.

 • High-tech: دارای تکنولوژی بالا
 • amount: مقدار

Mobile phone companies agree that there is some radiation, but they say the amount is too small to worry about.

شرکت‌های تلفن همراه قبول دارند که مقداری تابش وجود دارد، اما آنها می‌گویند مقدار آن برای نگرانی بسیار کم است.

As the discussion about their safety continues, it appears that it's best to use mobile phones less often.

از آنجایی که بحث در مورد امنیت تلفن‌های همراه ادامه دارد، اینطور به نظر میرسد که بهترین کار کمتر استفاده کردن از تلفن‌های همراه است.

 • discussion: بحث
 • safety: ایمنی، امنیت
 • appears: به نظر رسیدن، ظاهر شدن

Use your regular phone if you want to talk for a long time.

اگر می‌خواهید برای مدت زمان زیادی صحبت کنید از تلفن‌های عادی‌تان استفاده کنید.

 • regular: معمولی، عادی

Use your mobile phone only when you really need it.

فقط هنگامی که واقعاً به تلفن همراهتان نیاز دارید از آن استفاده کنید.

In the future, mobile phones may have a warning label that says they are bad for your health.

در آینده ممکن است تلفن‌های همراه برچسب‌های هشداردهنده‌ای داشته باشند، که می‌گوید آن‌ها برای سلامتی شما بد هستند.

 • warning: اخطار، هشدار
 • label: برچسب

So for now, it's wise not to use your mobile phone too often.

پس برای الان، عدم استفاده‌ی زیاد از تلفن‌های همراه عاقلانه است.

2 دیدگاه

 1. سلام
  عالی بود
  لطفا ترجمه reading کتاب high2 رو هم بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *