معنی دیالوگ یونیت ۶ ترم پری2

A Super Vacation

یک تعطیلات معرکه

 • supersuperˈsupərعالی، محشر، معرکه
 • vacationvacationveɪˈkeɪʃənتعطیلات

Dan and Ralph are talking about their vacation plans.

دن و رالف دارند راجع به برنامه‌های تعطیلاتشان صحبت می‌کنند.

 • planplanplænبرنامه، نقشه

We have a week off. Any plans?

یک هفته تعطیلی داریم. برنامه‌ای (نداری)؟

 • offoffɔfتعطیلی، مرخصی

Umm… my brother and I are going to camp out near the lake.

هووم... من و برادرم قصد داریم نزدیک دریاچه اردو بزنیم.

 • camp outcamp outkæmp aʊtاردو زدن، شب را بیرون از خانه (معمولاً در چادر) گذراندن
 • lakelakeleɪkدریاچه

That sounds great. What are you going to do there?

عالی به نظر می‌رسد. قصد دارید آنجا چکار کنید؟

 • soundsoundsaʊndبه نظر رسیدن
 • greatgreatgreɪtعالی

We are going to do a lot of swimming and catch some fish. How about you?

می‌خواهیم خیلی زیاد شنا کنیم و تعدادی ماهی بگیریم. شما چطور؟

 • catchcatchkæʧشکار کردن، گرفتن، صید کردن

Well, I'm going to visit my uncle in Rome.

خب، من می‌خواهم عمویم را در رم ملاقات کنم.

Oh, that’s what I call a vacation. When are you off?

اوه، این چیزی است که من اسمش را تعطیلات می‌گذارم. کی می‌روی؟

 • offoffɔfدور از یک مکان

Wednesday morning, on flight 912.

صبح چهارشنبه، با پرواز 912.

Have a nice trip.

سفر خوبی داشته باشی.

 • triptriptrɪpسفر، مسافرت

Thanks. You too.

متشکرم. تو هم همینطور.

 • tootootuهمچنین، همینطور

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۲ دیدگاه

 1. عالیییییییییی
  ممنون

 2. لطفا دیالوگ های دس ۷و۸ را بگذارید اگر زحمتی نیست .خواهش!!!!!!!!!!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *