معنی دیالوگ یونیت ۶ ترم پری2

A Super Vacation

یک تعطیلات معرکه

 • supersuperˈsupərعالی، محشر، معرکه
 • vacationvacationveɪˈkeɪʃənتعطیلات

Dan and Ralph are talking about their vacation plans.

دن و رالف دارند راجع به برنامه‌های تعطیلاتشان صحبت می‌کنند.

 • planplanplænبرنامه، نقشه

We have a week off. Any plans?

یک هفته تعطیلی داریم. برنامه‌ای (نداری)؟

 • offoffɔfتعطیلی، مرخصی

Umm… my brother and I are going to camp out near the lake.

هووم... من و برادرم قصد داریم نزدیک دریاچه اردو بزنیم.

 • camp outcamp outkæmp aʊtاردو زدن، شب را بیرون از خانه (معمولاً در چادر) گذراندن
 • lakelakeleɪkدریاچه

That sounds great. What are you going to do there?

عالی به نظر می‌رسد. قصد دارید آنجا چکار کنید؟

 • soundsoundsaʊndبه نظر رسیدن
 • greatgreatgreɪtعالی

We are going to do a lot of swimming and catch some fish. How about you?

می‌خواهیم خیلی زیاد شنا کنیم و تعدادی ماهی بگیریم. شما چطور؟

 • catchcatchkæʧشکار کردن، گرفتن، صید کردن

Well, I'm going to visit my uncle in Rome.

خب، من می‌خواهم عمویم را در رم ملاقات کنم.

Oh, that’s what I call a vacation. When are you off?

اوه، این چیزی است که من اسمش را تعطیلات می‌گذارم. کی می‌روی؟

 • offoffɔfدور از یک مکان

Wednesday morning, on flight 912.

صبح چهارشنبه، با پرواز 912.

Have a nice trip.

سفر خوبی داشته باشی.

 • triptriptrɪpسفر، مسافرت

Thanks. You too.

متشکرم. تو هم همینطور.

 • tootootuهمچنین، همینطور

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۲ دیدگاه

 1. عالیییییییییی
  ممنون

 2. عرفان عقیقی

  لطفا دیالوگ های دس ۷و۸ را بگذارید اگر زحمتی نیست .خواهش!!!!!!!!!!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *