ترجمه متن دیالوگ یونیت ۶ ترم پری۱

توجه:

مطالب سایت ILIplus.com با صرف زمان و زحمت بسیار زیاد تهیه شده‌اند و هزینه‌های قابل توجهی برای تهیه این مطالب صرف شده است. استفاده از محتوای سایت فقط از طریق همین وبسایت مجاز است و استفاده غیرمتعارف و کپی مطالب آن قانوناً و اخلاقاً مجاز نیست. تهیه‌کنندگان و صاحبان این وبسایت هیچ رضایتی از کپی و استفاده غیر از چارچوب‌های تعیین شده در این این سایت ندارند و کپی آن به هر نحو شرعاً حرام است.

با تهیه حتی یک سطر مطلب آموزشی، می‌توان به جامعه خدمت کرد؛ اما با کپی کردن مطالبی که دیگران تهیه کرده‌اند، نه تنها خدمتی انجام نمی‌شود، بلکه با دلسرد کردن تهیه‌کنندگان مطالب باعث کند شدن روند تهیه مطالب جدید نیز خواهیم شد. از همه‌ی کاربران تقاضا داریم از کپی کردن مطالب این سایت بپرهیزند و در صورتی که قبلا این کار را کرده‌اند، مطالب کپی شده را حذف کنند. درغیر اینصورت مسئولیت اخلاقی، شرعی و قانونی آن برعهده‌ی آنان خواهد بود.

با توجه به کاهش تعداد بازدیدکنندگان، تا اطلاع ثانوی ترجمه‌ی جدیدی در سایت منتشر نخواهد شد اما همچنان می‌توانید به مطالبی که قبلا در سایت قرار گرفته دسترسی داشته باشید. با افزایش تعداد بازدیدها و افزایش فروش و درآمد سایت، کار تکمیل مطالب را مجددا آغاز خواهیم کرد.

Under Warranty

تحت ضمانتنامه

Mrs. Kidmanʼs vacuum cleaner does not work.

جاروبرقی خانم کیدمن کار نمی‌کند.

Is there anything I can help you with?

چیزی هست که من بتوانم درباره‌اش به شما کمک کنم؟

Yes, please. My vacuum cleaner is broken.

بله، لطفاً. جاروبرقی من خراب است.

 • brokenbrokenˈbroʊkənخراب، از کار افتاده

OK. What’s wrong with it?

خب. مشکلش چیست؟

The problem is it won't start.

مشکل این است که روشن نمی‌شود.

 • startstartstɑrtشروع به کار کردن، روشن شدن

Let me take a look… Oh, here, you need a new switch.

بگذار نگاهی بیندازم... اوه، اینجا، شما یک کلید جدید لازم دارید.

 • switchswitchswɪʧکلید برق، دکمه، سوئیچ

Looks like there is no need to leave it here.

به نظر می‌رسد لازم نیست آن را اینجا بگذارم.

 • look likelʊk laɪkبه نظر رسیدن
 • leaveleavelivرها کردن، گذاشتن

No, you can wait here. And how long have you had it?

نه، شما می‌توانید اینجا منتظر بمانید. و چه مدتی است که آن را دارید؟

 • waitwaitweɪtمنتظر ماندن، صبر کردن
 • how longhaʊ lɔŋچه مدت، چند وقت

I've had it since February, I guess.

من آن را از فوریه دارم، گمان میکنم.

 • sincesincesɪnsاز، از زمان
 • guessguessgɛsحدس زدن، گمان کردن

So the repair won't cost you anything. It’s still under warranty.

بنابراین تعمیر برای شما هیچ هزینه‌ای ندارد. آن هنوز تحت ضمانتنامه است.

 • repairrepairrɪˈpɛrتعمیر
 • costcostkɑstهزینه داشتن، ارزیدن
 • stillstillstɪlهنوز
 • warrantywarrantyˈwɔrəntiضمانتنامه

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *