ترجمه فارسی متن Dialog درس ۳ ترم پری1

At a Hotel

در یک هتل

Mr. Harris plans to stay at a hotel during his visit to London.

آقای هریس قصد دارد که در مدت سفر به لندن در هتل اقامت کند.

 • planplanplænبرنامه‌ریزی کردن، قصد انجام کاری را داشتن
 • duringduringˈdʊrɪŋدر طول، در مدت
 • visitvisitˈvɪzətسفر، دیدار

Could I have a room for one night?

آیا می توانم یک اتاق برای یک شب داشته باشم؟

A single room or a double room?

اتاق یک تخته یا دو تخته؟

 • singlesingleˈsɪŋgəlتکی، تک‌نفره
 • doubledoubleˈdʌbəlدوتایی، دونفره

Single, please. And what are your rates?

یک تخته، لطفا. و قیمت‌ها چگونه‌اند؟

 • rateratereɪtنرخ، قیمت مصوب

Forty dollars for the room and breakfast. Would you like an evening meal?

چهل دلار برای اتاق و صبحانه، آیا وعده‌ی عصرانه می‌خواهید؟

 • mealmealmilوعده‌ی غذایی

No, thanks. Just breakfast. Can I pay by credit card?

نه ممنون، فقط صبحانه. آیا می‌توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟

 • creditcreditˈkrɛdətاعتبار
 • credit cardcredit cardˈkrɛdət kɑrdکارت اعتباری

Yes, of course. Will you sign the register, please?

بله، حتما. لطفا فرم ثبت نام را امضا می‌کنید؟

 • signsignsaɪnامضا کردن
 • registerregisterˈrɛʤɪstərفرم ثبت‌نام

Sure. And is there anybody to carry my baggage?

بله، و آیا کسی هست که چمدان‌های من را حمل کند؟

 • carrycarryˈkæriحمل کردن
 • baggagebaggageˈbægəʤبار و بنه همراه مسافر، چمدان

Certainly. Here’s your key, and I hope you’ll enjoy your stay.

حتما، این کلید شماست، و من امیدوارم از اقامتتان لذت ببرید.

 • CertainlyCertainlyˈsɜrtənliقطعاً، مطمئناً، حتماً
 • enjoyenjoyɛnˈʤɔɪلذت بردن

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *