معنی فارسی متن دیالوگ یونیت دوم PRE 1

At a Garage

در تعمیرگاه

 • GarageGaragegəˈrɑʒگاراژ، تعمیرگاه خودرو

Mr. Hopkins is at a garage because his car needs repair.

آقای هوپکین در تعمیرگاه است، زیرا ماشین او نیاز به تعمیر دارد.

 • repairrepairrɪˈpɛrتعمیر

I think there’s something wrong with the brake lights.

من فکر میکنم چراغ‌های ترمز مشکلی دارند.

OK. I’ll take a look. Shall I check anything else?

بله، نگاهی خواهم انداخت. آیا باید چیزی دیگری را هم بررسی کنم؟

 • ShallShallʃælباید، بایستی
 • checkcheckʧɛkبررسی کردن

No need. Will the car be ready by five o’clock?

نیازی نیست. آیا ماشین تا ساعت پنج آماده خواهد بود؟

 • readyreadyˈrɛdiآماده، حاضر
 • bybybaɪتا

Yes, it will.

بله، (آماده) خواهد بود.

Can I depend on that?

آیا می توانم روی آن حساب کنم؟

 • depend ondepend ondɪˈpɛnd ɑnروی چیزی یا کسی حساب کردن

Definitely! I give you my word it’ll be ready by five.

قطعا، من به شما قول می دهم تا پنج آماده خواهد بود.

OK. I'm counting on you.

باشد، من روی شما حساب می کنم.

 • count oncount onkaʊnt ɑnروی کسی یا چیزی حساب کردن، اعتماد کردن

Don’t worry. I won’t let you down.

نگران نباش. من ناامیدت نخواهم کرد.

 • let downlet downlɛt daʊnناامید کردن، مأیوس کردن

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۲ دیدگاه

 1. واقعا تشکر بابت زحمات و تلاش شما

 2. عالیه . خسته نباشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *