معنی فارسی متن دیالوگ یونیت دوم PRE 1

At a Garage

در تعمیرگاه

 • Garage: گاراژ، تعمیرگاه خودرو

Mr. Hopkins is at a garage because his car needs repair.

آقای هوپکین در تعمیرگاه است، زیرا ماشین او نیاز به تعمیر دارد.

 • repair: تعمیر

I think there’s something wrong with the brake lights.

من فکر میکنم چراغ‌های ترمز مشکلی دارند.

 • brake: ترمز
 • light: چراغ

OK. I’ll take a look. Shall I check anything else?

بله، نگاهی خواهم انداخت. آیا باید چیزی دیگری را هم بررسی کنم؟

 • Shall: باید، بایستی
 • check: بررسی کردن

No need. Will the car be ready by five o’clock?

نیازی نیست. آیا ماشین تا ساعت پنج آماده خواهد بود؟

 • ready: آماده، حاضر
 • by: تا

Yes, it will.

بله، (آماده) خواهد بود.

Can I depend on that?

آیا می توانم روی آن حساب کنم؟

 • depend on: روی چیزی یا کسی حساب کردن

Definitely! I give you my word it’ll be ready by five.

قطعا، من به شما قول می دهم تا پنج آماده خواهد بود.

OK. I'm counting on you.

باشد، من روی شما حساب می کنم.

 • count on: روی کسی یا چیزی حساب کردن، اعتماد کردن

یک دیدگاه

 1. واقعا تشکر بابت زحمات و تلاش شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *