ترجمه متن Dialog درس ۶ اینتر ۳

توجه:

مطالب سایت ILIplus.com با صرف زمان و زحمت بسیار زیاد تهیه شده‌اند و هزینه‌های قابل توجهی برای تهیه این مطالب صرف شده است. استفاده از محتوای سایت فقط از طریق همین وبسایت مجاز است و استفاده غیرمتعارف و کپی مطالب آن قانوناً و اخلاقاً مجاز نیست. تهیه‌کنندگان و صاحبان این وبسایت هیچ رضایتی از کپی و استفاده غیر از چارچوب‌های تعیین شده در این این سایت ندارند و کپی آن به هر نحو شرعاً حرام است.

با تهیه حتی یک سطر مطلب آموزشی، می‌توان به جامعه خدمت کرد؛ اما با کپی کردن مطالبی که دیگران تهیه کرده‌اند، نه تنها خدمتی انجام نمی‌شود، بلکه با دلسرد کردن تهیه‌کنندگان مطالب باعث کند شدن روند تهیه مطالب جدید نیز خواهیم شد. از همه‌ی کاربران تقاضا داریم از کپی کردن مطالب این سایت بپرهیزند و در صورتی که قبلا این کار را کرده‌اند، مطالب کپی شده را حذف کنند. درغیر اینصورت مسئولیت اخلاقی، شرعی و قانونی آن برعهده‌ی آنان خواهد بود.

با توجه به کاهش تعداد بازدیدکنندگان، تا اطلاع ثانوی ترجمه‌ی جدیدی در سایت منتشر نخواهد شد اما همچنان می‌توانید به مطالبی که قبلا در سایت قرار گرفته دسترسی داشته باشید. با افزایش تعداد بازدیدها و افزایش فروش و درآمد سایت، کار تکمیل مطالب را مجددا آغاز خواهیم کرد.

In the Red

بدهکار بودن

Jackie and Nancy Poe are talking about their bills have been piling up.

جکی و ننسی پو دارند درباره قبض‌هایشان که روی هم جمع شده‌اند صحبت می‌کنند.

  • billbillbɪlقبض
  • pile uppile uppaɪl ʌpجمع شدن، روی هم جمع شدن، افزایش یافتن

Look at all these bills. How can we ever pay them?

به این قبض‌ها نگاه کن، ما آخر چطور می‌توانیم آن‌ها را پرداخت کنیم؟

  • evereverˈɛvərهرگز، تا ابد، آخر

You’re right. It’s difficult to make ends meet these days.

درست می‌گویی. این روزها سخت است که بتوانی دخل و خرج خود را با هم برابر کنی.

  • make (both) ends meetmeɪk (boʊθ) ɛndz mitدخل و خرج خود را با هم برابر کردن، دخل و خرج کردن

It really is. What do we do now?

واقعا (همین طور) است. حالا چه کار کنیم؟

Apparently, we’ll have to do without something.

ظاهراً، باید بدون یک چیز سر کنیم.

  • apparentlyapparentlyəˈpɛrəntliظاهراً، از قرار معلوم، گویا
  • do without sthdu wɪˈθaʊt sthبدون چیزی سر کردن، بدون چیزی زندگی کردن

Ok, but what’s on your mind?

باشه، ولی چه چیزی توی ذهنت هست؟

  • mindmindmaɪndذهن

Well, we can sell the car and use public transportation or walk.

خب، ما می‌توانیم ماشین را بفروشیم و از حمل و نقل عمومی استفاده کنیم یا پیاده برویم.

Isn’t there any other way we can cut down on expenses?

آیا هیچ راه دیگری نیست که بتوانیم هزینه‌هایمان را کاهش دهیم؟

  • cut down on sthkʌt daʊn ɑn sthچیزی را کاهش دادن، چیزی را کم کردن
  • expenseexpenseɪkˈspɛnsهزینه

Let’s sleep on it. Things always look better in the morning!

بیا تا فردا درباره‌اش فکر کنیم. چیزها همیشه در صبح‌ بهتر به نظر می‌رسند.

  • sleep on sthsleep on sthslip ɑn sthبه فردا موکول کردن تصمیم، تا فردا درباره‌ی چیزی فکر کردن

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *