ترجمه متن Dialog درس ۶ اینتر 3

In the Red

بدهکار بودن

Jackie and Nancy Poe are talking about their bills have been piling up.

جکی و ننسی پو دارند درباره قبض‌هایشان که روی هم جمع شده‌اند صحبت می‌کنند.

 • billbillbɪlقبض
 • pile uppile uppaɪl ʌpجمع شدن، روی هم جمع شدن، افزایش یافتن

Look at all these bills. How can we ever pay them?

به این قبض‌ها نگاه کن، ما آخر چطور می‌توانیم آن‌ها را پرداخت کنیم؟

 • evereverˈɛvərهرگز، تا ابد، آخر

You’re right. It’s difficult to make ends meet these days.

درست می‌گویی. این روزها سخت است که بتوانی دخل و خرج خود را با هم برابر کنی.

 • make (both) ends meetmeɪk (boʊθ) ɛndz mitدخل و خرج خود را با هم برابر کردن، دخل و خرج کردن

It really is. What do we do now?

واقعا (همین طور) است. حالا چه کار کنیم؟

Apparently, we’ll have to do without something.

ظاهراً، باید بدون یک چیز سر کنیم.

 • apparentlyapparentlyəˈpɛrəntliظاهراً، از قرار معلوم، گویا
 • do without sthdu wɪˈθaʊt sthبدون چیزی سر کردن، بدون چیزی زندگی کردن

Ok, but what’s on your mind?

باشه، ولی چه چیزی توی ذهنت هست؟

 • mindmindmaɪndذهن

Well, we can sell the car and use public transportation or walk.

خب، ما می‌توانیم ماشین را بفروشیم و از حمل و نقل عمومی استفاده کنیم یا پیاده برویم.

Isn’t there any other way we can cut down on expenses?

آیا هیچ راه دیگری نیست که بتوانیم هزینه‌هایمان را کاهش دهیم؟

 • cut down on sthkʌt daʊn ɑn sthچیزی را کاهش دادن، چیزی را کم کردن
 • expenseexpenseɪkˈspɛnsهزینه

Let’s sleep on it. Things always look better in the morning!

بیا تا فردا درباره‌اش فکر کنیم. چیزها همیشه در صبح‌ بهتر به نظر می‌رسند.

 • sleep on sthsleep on sthslip ɑn sthبه فردا موکول کردن تصمیم، تا فردا درباره‌ی چیزی فکر کردن

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۲ دیدگاه

 1. سلام واقعا دستتون درد نکنه از وقتی از ili plus استفاده می کنم نمراتم افزایش پیدا کردن ممنون

 2. سلام لطفا معنای درس هفت اینتر ۳ رو بزارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *