ترجمه کلمه های اینتر 1

ترجمه لغت های Inter 1‌ – درس ۷

ترجمه فارسی لغات و کلمه های جدید درس هفتم اینتر وان (Intermediate 1) در جدول زیر ارائه شده است. علاوه بر معنی فارسی می‌توانید نقش دستوری، تلفظ (فونتیک) و محل استرس کلمات را نیز مشاهده کنید. هر روز یک مطلب جدید در سایت قرار داده می‌شود و بنابراین به زودی لغات سایر یونیت‌ها نیز به طور کامل در سایت قرار خواهد گرفت. برای دسترسی به معنی کلمات سایر یونیت‌ها و حل ورک بوک می‌توانید از کادر «مطالب مرتبط» در انتهای این مطلب استفاده کنید. لغات و کلمه های سایر سطوح نیز از طریق دسته‌های موجود در سایت به راحتی قابل دسترسی‌اند.

ILI – Intermediate 1 – Vocabulary – Unit 7 – Meaning – Parts of Speech – Phonetic – Stress

ترجمه کلمات اینتر ۱ – درس ۷

برای دانلود نسخه‌ی آفلاین و قابل چاپ معنی لغات، اینجا کلیک کنید

baby
(verb)
/ˈbeɪbiː/
لوس کردن
basically
(adverb)
/ˈbeɪsɪkliː/
به طور کلی
bony
(adjective)
/ˈboʊniː/
(جنس) استخوانی
capacity
(noun)
/kəˈpæsətiː/
ظرفیت (جسمی، روحی)
constant
(adjective)
/ˈkɑnstənt/
ثابت
critical
(adjective)
/ˈkrɪtɪkəl/
منتقدانه، دقیق
cut off
(verb)
/ˈkʌt ˈɔf/
محروم کردن، قطع کردن
deadly
(adjective)
/ˈdɛdliː/
مرگبار
demanding
(adjective)
/dɪˈmændɪŋ/
طاقت‌فرسا، نیازمند توجه بسیار
dependent
(adjective)
/dɪˈpɛndənt/
وابسته
distinct
(adjective)
/dɪˈstɪŋkt/
مجزا
dominant
(adjective)
/ˈdɑmənənt/
غالب، مسلط
faint
(verb)
/ˈfeɪnt/
غش کردن
fault
(noun)
/ˈfɔlt/
تقصیر
govern
(verb)
/ˈgʌvərn/
تسلط داشتن، کنترل کردن
handle
(verb)
/ˈhændəl/
(از پس کاری دشوار) بر آمدن
hemisphere
(noun)
/ˈhɛməˌsfɪr/
نیمکره
involve
(verb)
/ɪnˈvɑlv/
شامل بودن
mighty
(adjective)
/ˈmaɪtiː/
نیرومند
murder
(noun)
/ˈmərdər/
قتل
mute
(adjective)
/ˈmjuːt/
(حرف) بی‌صدا، لال
Neanderthal
(adjective)
/niːˈændərˌtɔl/
وابسته به انسان وحشی و اولیه
paralysis
(noun)
/pəˈræləsəs/
فلجی
personality
(noun)
/ˌpərsəˈnælətiː/
اخلاق و خصوصیات شخص
pizzeria
(noun)
/ˌpiːtsəˈriːjə/
پیتزا فروشی
politics
(noun)
/ˈpɑləˌtɪks/
سیاست
primitive
(adjective)
/ˈprɪmətɪv/
نخستین، (انسان) اولیه
prison
(noun)
/ˈprɪzən/
زندان
protection
(noun)
/prəˈtɛkʃən/
محافظت
reactions
(noun)
/riːˈækʃənz/
واکنش(ها)
recovery
(noun)
/rɪˈkʌvəriː/
ریکاوری، بازیابی سلامتی
removal
(noun)
/rɪˈmuːvəl/
بردن، برداشتن
represent
(verb)
/ˌrɛprɪˈzɛnt/
ارائه کردن
reverse
(noun)
/rɪˈvərs/
برعکس
shortage
(noun)
/ˈʃɔrtɪdʒ/
کمبود
skull
(noun)
/ˈskʌl/
جمجمه
slip
(verb)
/ˈslɪp/
لیز خوردن
steady
(adjective)
/ˈstɛdiː/
ثابت (مثلا شغل ثابت)
strength
( noun)
/ˈstrɛŋkθ/
شدت، قوت
stroke
(noun)
/ˈstroʊk/
سکته (مفزی)
supply
(noun)
/səˈplaɪ/
موجودی، ذخیره
suspense
(noun)
/səˈspɛns/
تعلیق، بلاتکلیفی
swell
(verb)
/ˈswɛl/
ورم کردن
temporary
(adjective)
/ˈtɛmpəˌreriː/
موقت
threaten
(verb)
/ˈθrɛtən/
تهدید کردن
uncover
(verb)
/ˌʌnˈkʌvər/
آشکار کردن
wonder
(noun)
/ˈwʌndər/
شگفتی
by no means
(exp.)
/ˈbaɪ ˈnoʊ ˈmiːnz/
به هیچ وجه
shift gears
(exp.)
/ˈʃɪft ˈgɪrz/
تغییر تفکر و صحبت از موضوعی به موضوع دیگر

برای دانلود نسخه‌ی آفلاین و قابل چاپ معنی لغات، اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

ما را از نظرات ارزشمند خود محروم نکنید. برای ارسال نظر، پیشنهاد و انتقاد از فرم پایین همین صفحه استفاده کنید.

9 دیدگاه

  1. حواسمون هست درس ۱و۴ رو نداشتینااا

  2. مرسی عالی بود 👌👌👌👌

  3. لطفا درس چهار رو زود تر بزارین من گرفتارم😓

  4. خیلی ممنون عالی بود .

  5. خیلی خوبه ممنون کاش سامری هم برامون بذارین

  6. عالی فقط اگه سامری داشت نور علی نور میشد

  7. سلام خسته نباشيد خيلي عالي بود از وقتي صوتي هم شده عالي تر شده، فقط اينكه الان دو روزه فايلهاي صوتيش پخش نميشه، مشكل از كجاست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *