ترجمه متن کامل ریدینگ یونیت سوم High 3 – بخش اول

Read an article about expectations from Pocket Digest.

یک مقاله درباره انتظارات را از (نشریه) پاکت دایجست بخوانید.

 • expectation: انتظار، توقع، چشم‌داشت

The Expectation Syndrome

سندروم انتظار

 • Syndrome: سندروم، مجموعه علائم و نشانه‌هایی که مربوط به یک مشکل مشخص‌اند

I Hope for It, but I Don’t Expect It - by JESSICA TAYLOR

من به آن امید دارم، اما توقعش را ندارم. - توسط جسیکا تیلر

PICTURE THE SCENE:

صحنه را مجسم کن:

 • picture: مجسم کردن
 • scene: صحنه

It’s the seventeenth Winter Olympics in Lillehammer, Norway.

هفدهمین المپیک زمستانی در لیلهامر نروژ است.

Dan Jansen, a famous American speed skater, is about to compete in the 500-meter race.

دن جنسن، یک اسکیت‌باز سرعتی معروف آمریکایی، قرار است در مسابقه‌ی ۵۰۰ متر رقابت کند.

 • skater: اسکیت‌باز
 • be about to: در آستانه‌ی چیزی بودن، در آستانه‌ی انجام کاری بودن
 • compete: رقابت کردن،‌ مسابقه دادن
 • race: مسابقه، مسابقه‌ای که در آن هر شرکت‌کننده باید از دیگران سبقت بگیرد

This is the fourth Olympics he has participated in.

این چهارمین المپیکی است که او در آن شرکت کرده است.

 • participate: شرکت کردن، مشارکت کردن

In the first three races, he failed to win any medals.

در سه مسابقه‌ی اول، او از بردن هر مدالی بازماند.

 • fail: وا ماندن، در ماندن، موفق نشدن

This will be his last Olympic competition, so the pressure is on.

این آخرین رقابت المپیکی او خواهد بود، بنابراین فشار وجود دارد.

 • on: برقرار

About halfway through the 500, one of Dan’s skates catches a rough spot on the ice, and this slows him down.

تقریباً نیمه‌ی راه از ۵۰۰ متر، یکی از اسکیت‌های دن به یک نقطه‌ی ناصاف روی یخ گیر می‌کند، و این سرعت او را می‌کاهد.

 • catch: گیر کردن
 • rough: ناهموار، زبر، خشن
 • spot: نقطه، لکه، مکان

He wins no medal at all.

او هیچ مدالی نمی‌برد.

Three days later Dan competes in the 1000-meter race.

سه روز بعد دن در مسابقه‌ی ۱۰۰۰ متر رقابت می‌کند.

Everyone knows this is his last chance for a medal.

همه می‌دانند که این آخرین شانس او برای یک مدال است.

Some observers have already written him off.

بعضی از ناظران هم‌اکنون او را از پیش باخته می‌دانند.

 • observer: ناظر، مشاهده‌کننده
 • write off: از پیش شکست‌خورده شمردن، از موفقیت کسی یا چیزی ناامید بودن

Dan starts off well.

دن به خوبی شروع می کند.

 • start off: شروع کردن

As he is coming around a turn, though, his skate again hits a rough spot on the ice, and he almost falls.

ولی هنگامی که نزدیک یک پیچ می‌آید، اسکیت او دوباره به یک نقطه‌ی ناهموار روی یخ برخورد می‌کند، و او تقریباً به زمین می‌خورد.

 • hit: اصابت کردن، خوردن، برخورد کردن
 • almost: تقریباً
 • fall: افتادن، زمین خوردن

Will the outcome be the same?

آیا نتیجه یکسان خواهد بود؟

 • outcome: نتیجه، حاصل

He says to himself that he’s just going to keep skating and let what happens happen.

او به خودش می‌گوید که او فقط به اسکیت کردن ادامه خواهد داد و بگذار هر اتفاقی می‌افتد بیافتد.

In effect, he “casts his fate to the winds” and ceases to worry about the outcome.

در نتیجه او «سرنوشتش را به باد می‌سپارد» و نگران بودن درباره نتیجه را متوقف می‌کند.

 • cast: پرتاب کردن، انداختن
 • fate: سرنوشت، تقدیر، قسمت
 • cease: متوقف کردن، دست کشیدن، پایان دادن، بس کردن

The result? Dan sets a world record and wins the gold medal.

نتیجه؟ دن یک رکورد جهانی ثبت می‌کند و مدال طلا را می‌برد.

PICTURE ANOTHER SITUATION:

موقعیت دیگری را مجسم کنید:

Your two best film-buff friends have seen the reissued Star Wars, but you haven’t seen it yet.

دو نفر از بهترین دوستان فیلم‌بازتان جنگ ستارگان دوباره منتشر شده را دیده‌اند، اما شما هنوز آن را ندیده‌اید.

 • buff: کسی که به یک حوزه‌ی خاص بسیار علاقه‌مند است و اطلاعات زیادی درباره‌ی آن دارد، خوره
 • film-buff: خوره‌ی فیلم، فیلم‌باز، عاشق فیلم
 • reissued: کتاب یا فیلمی که بعد از مدت‌ها دوباره منتشر شده

They rave about its superb color photography and awesome special effects.

آن‌ها مشتاقانه درباره عکسبرداری رنگی عالی و جلوه‌های ویژه‌ی فوق‌العاده‌اش حرف می‌زنند.

 • rave: جار و جنجال کردن، غوغا کردن، مشتاقانه درباره‌ی چیزی حرف زدن
 • superb: عالی، باشکوه
 • awesome: وحشتناک، فوق‌العاده، با هیبت

They applaud its basically serious and even profound treatment of the age-old conflict between good and evil.

آنها نوع برخورد اساساً جدی و حتی عمقی با نبرد دیرینه‌ی میان خیر و شر را تحسین می‌کنند.

 • applaud: تحسین کردن، تشویق کردن
 • profound: ژرف، عمقی، عمیق
 • treatment: روش مواجه شدن با یک موضوع، روش برخورد با چیزی
 • age-old: کهن، دیرینه، باستانی
 • conflict: مبارزه، درگیری، نزاع
 • evil: شر

They say it’s the best American movie of the last half of the century.

آنها می‌گویند این بهترین فیلم آمریکایی نیم قرن اخیر است.

 • century: قرن

When you go to see it, though, you’re disappointed.

اگر چه وقتی شما می‌روید که آن را ببینید، ناامید می‌شوید.

You don’t find it as excellent as everyone has been saying.

شما آن را به آن ممتازی که همه می‌گفتند، نمی‌یابید.

متن بالا شامل ترجمه‌ی بخش اول متن Reading‌ درس سوم High 3 بود. برای دسترسی به ترجمه بخش دوم متن ریدینگ اینجا کلیک کنید.

یک دیدگاه

 1. و باز هم تشکرات فراوان از مدیر سایت و مترجم گرامی که گله ای دانش اموز را نجات میدهند😍
  We all love u!❤🌹🌷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *