کلمات و لغات pre3 کانون زبان

کلمه های Pre 3 معنی فارسی و محل استرس درس۵

دوستان عزیز، امروز با ارائه معنی فارسی، فونتیک و محل استرس کلمه ها و لغات درس ۵ سطح Pre 3 در خدمت شما هستیم. محل استرس در فونتیک کلمات با یک علامت کوچک مشخص شده است. برای دسترسی به معنای لغت ها و کلمات سایر درس های پری۳ (Pre-Intermediate 3) از دسته‌بندی‌های موجود در سایت استفاده کنید.

ILI – Pre-Intermediate 3 – Vocabulary – Meaning – Phonetic – Parts of Speech – Stress

تلفظ و معنی لغات درس ۵ پری ۳

دانلود فایل PDF قابل چاپ لغات این ترم
advance
(noun)
/ədˈvæns/
پیشرفت
affect
(verb)
/əˈfɛkt/
تأثیر گذاشتن بر
breakthrough
(noun)
/ˈbreɪkˌθruː/
کشف دشوار
cancer
(noun)
/ˈkænsər/
سرطان
convince
(verb)
/kənˈvɪns/
متقاعد کردن
development
(noun)
/dɪˈvɛləpmənt/
یک محصول یا روش جدید
disadvantage
(noun)
/ˌdɪsədˈvæntɪdʒ/
ایراد، اشکال
doubt
(verb)
/ˈdaʊt/
شک داشتن
drug
(noun)
/ˈdrʌg/
دارو
education
(noun)
/ˌɛdʒəˈkeɪʃən/
تعلیم و تربیت
enable
(verb)
/ɪˈneɪbəl/
قادر ساختن
entirely
(adverb)
/ɪnˈtajərliː/
کاملاً
go away
(verb)
/ˈgoʊ əˈweɪ/
از بین رفتن (مثلاً بو)
instantly
(adverb)
/ˈɪnstəntliː/
بلافاصله، در دم
instruct
(verb)
/ɪnˈstrʌkt/
تعلیم دادن
invention
(noun)
/ɪnˈvɛnʃən/
اختراع
navigation
(noun)
/ˌnævəˈgeɪʃən/
جهت یابی با نقشه و وسایل
permanent
(adjective)
/ˈpərmənənt/
دائم
press
(verb)
/ˈprɛs/
فشار دادن (مثلاً دکمه)
print
(verb)
/ˈprɪnt/
چاپ کردن
replace
(verb)
/rɪˈpleɪs/
جایگزین کردن/شدن
run-in
(noun)
/ˈrʌnˌɪn/
یک بحث جدی با کسی
scream
(verb)
/ˈskriːm/
جیغ زدن
simply
(adverb)
/ˈsɪmpliː/
فقط
snap
(verb)
/ˈsnæp/
ناگهان و با عصبانیت حرفی را گفتن
source
(noun)
/ˈsɔrs/
منبع (مثلاً نور، انرژی)
stand
(verb)
/ˈstænd/
تحمل کردن، پذیرفتن
tiring
(adjective)
/ˈtajərɪŋ/
خسته‌کننده
unlike
(prep.)
/ˌʌnˈlaɪk/
بر خلاف
within
(prep.)
/wɪˈðɪn, wɪˈθɪn/
در داخل، در حصار
be behind sth
(exp.)
/ˈbiː bɪˈhaɪnd sth/
علت چیزی بودن
I bet
(exp.)
/ˈaɪ ˈbɛt/
شرط می‌بندم (مطمئنم)
in reality
(exp.)
/ˈɪn riˈælətɪ/
در واقع
sick and tired of sb/sth
(exp.)
/ˈsɪk ənd ˈtaɪɚd/
خسته و بیزار بودن از کسی یا چیزی
take sb/sth seriously
(exp.)
/ˈteɪk ˈsɪriːjəsliː/
کسی یا چیزی را جدی گرفتن
take sth up with sb
(exp.)
/ˈteɪk ˈʌp ˈwɪθ/
چیزی را با کسی مطرح کردن
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

معنی فارسی لغات pre 3 به ترتیب درس به درس همراه با تلفظ و فونتیک با مشخص کردن جایگاه استرس (stress) در کلمات و نقش دستوری واژه‌ها – واحد ۵ (یونیت ۵)

Farsi meaning – PRE 3 vocabulary – Unit 5 – Pronunciation- Phonetic – Stress

۷ دیدگاه

 1. فوق العاده اید، مخصوصا که اگر گرامر و توضیحاتش رو هم اضافه کنید……یه دونه اید
  کلی در وقتم و فهمم از درس و لغات جلو افتادم
  فوق العاده اید….
  خیلی ممنونم
  واقعا ممنونم👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼

 2. واقعاعالیییییی

 3. عالیه .ممنون
  کاش سامری هم میزاشتید

 4. خیلی ممنون بابت زحماتتون لطفا اگه میشه و امکانش هست توضیح گرامر هم اضافه کنید باتشکر از زحمات بی دریغتون 💙💙

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *