معنی لغات پری 1 وان

معنی لغات Pre1 با محل استرس و فونتیک – درس۶

در سطوح پری و اینتر کانون زبان، فونتیک و محل استرس لغات جدید بیان نشده است و زبان‌آموزان باید برای یادگیری آن به دیکشنری‌های معتبر مراجعه کنند. این کار زمان زیادی نیاز دارد و به همین خاطر است که بسیاری از زبان‌آموزان نمی‌توانند تلفظ کلمات را به درستی یاد بگیرند. برای کمک به شما زبان‌آموزان گرامی سطح پری وان، امروز جدول معنی فارسی، فونتیک و محل استرس کلمه ها و لغات Pre 1 را خدمت شما ارائه می‌کنیم. جدول زیر مربوط به یونیت۶ است و برای دسترسی به معنی کلمات سایر درس‌های Pre-Intermediate 1 که یا قبلاً در سایت قرار گرفته‌اند و یا به زودی قرار خواهند گرفت، از بخش «مطالب مرتبط» در انتهای این مطلب استقاده کنید.

ILI – Pre-Intermediate 1 – Vocabulary – Unit 6 – Farsi Meaning – Phonetic – Stress – Parts of Speech

معنی لغت های Pre1- یونیت ۶

already
(adverb)
/ɔlˈrɛdiː/
قبلاً، پیشتر
broken
(adjective)
/ˈbroʊkən/
خراب
burn
(verb)
/ˈbərn/
خراب کردن یا کشتن با آتش
chip
(verb)
/ˈtʃɪp/
لب‌پر کردن ظرف شکستنی
come off
(verb)
/ˈkʌm ˈɔf/
کنده شدن، از جا درآمدن
co-worker
(noun)
/ˈkoʊˌwɝkɚ/
همکار
crack
(noun)
/ˈkræk/
تَرَک
damage
(verb)
/ˈdæmɪdʒ/
خراب کردن، آسیب زدن
daydream
(verb)
/ˈdeɪˌdriːm/
خیال‌پردازی کردن
delivery
(noun)
/dɪˈlɪvəriː/
تحویل، بسته
diagnostic
(adjective)
/ˌdajəgˈnɑstɪk/
تشخیصی (در مورد معاینه پزشک)
expert
(noun)
/ˈɛkˌspɝt/
متخصص
fat
(noun)
/ˈfæt/
چربی
follow
(verb)
/ˈfɑloʊ/
تعقیب کردن، دنبال کسی رفتن
head
(verb)
/ˈhɛd/
در یک مسیر مشخص حرکت کردن
heel
(noun)
/ˈhiːl/
پاشنه (کفش)
high-tech
(adjective)
/ˈhaɪˈtɛk/
با تکنولوژی پیشرفته
loose
(adjective)
/ˈluːs/
لق (مثلاً دندان)
missing
(adjective)
/ˈmɪsɪŋ/
گم‌شده
Portuguese
(noun)
/ˌpɔrtʃəˈgiːz/
زبان پرتغالی
preparation
(noun)
/ˌprɛpəˈreɪʃən/
آماده‌سازی
replace
(verb)
/rɪˈpleɪs/
عوض کردن، جایگزین کردن
scratch
(noun)
/ˈskrætʃ/
خراش
screen
(noun)
/ˈskriːn/
صفحه تلویزیون و ...
shrink
(verb)
/ˈʃrɪŋk/
منقبض شدن، آب رفتن
strap
(noun)
/ˈstræp/
بند (مثلاً بند ساعت)
subtract
(verb)
/səbˈtrækt/
تفریق کردن
translate
(verb)
/trænsˈleɪt/
ترجمه کردن
transmit
(verb)
/trænsˈmɪt/
فرستادن (امواج رادیویی)
vacuum cleaner
(noun)
/ˈvæˌkjuːm ˈkliːnər/
جارو برقی
warranty
(noun)
/ˈwɔrəntiː/
ضمانت‌نامه
wheel
(noun)
/ˈwiːl/
فرمان (ماشین)
more or less
(expression)
/ˈmɔr ˈɔr ˈlɛs/
کمابیش، تقریباً
با نظرات خود ما را دلگرم کنید

لطفاً ما را از نظرات دلگرم‌کننده خود محروم نکنید. نظرات را در فرم پایین همین صفحه برای ما ارسال کنید. 🙂

5 دیدگاه

  1. خیلی ممنون عالین این ها من از همه معنی های pre1 استفاده کردم و واقعا برای ضحماتتوت ممنون

  2. خیلی عالی است فقط کلمات درس ۳ برای inter 1 است لطفا درست کنید درس ۳ .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *