معنی فارسی لغت های pre 1

لغت های Pre 1 معنی فارسی، تلفظ و محل استرس واحد ۲

معنی فارسی لغات، کلمات و واژه‌ها، تلفظ و محل استرس کلمه های واحد ۲ سطح pre 1

Pre-Intermediate 1 – Vocabulary – Unit 2

معنی و تلفظ کلمات یونیت ۲ پری ۱

دانلود فایل PDF قابل چاپ لغات این ترم
brake
(noun)
/ˈbreɪk/
ترمز
chemical
(noun)
/ˈkɛmɪkəl/
ماده شیمیایی
conserve
(verb)
/kənˈsərv/
حفظ کردن
count on
(verb)
/ˈkaʊnt ˈɔn/
روی کسی یا چیزی حساب کردن
crime
(noun)
/ˈkraɪm/
جُرم
decade
(noun)
/ˈdɛˌkeɪd/
دهه (ده سال)
decrease
(noun)
/dɪˈkriːs/
کاهش
definitely
(adverb)
/ˈdɛfənɪtliː/
حتماً، قطعاً
depend on
(verb)
/dɪˈpɛnd ˈɔn/
اعتماد کردن به / بستگی داشتن به
destroy
(verb)
/dɪˈstrɔɪ/
خراب کردن
distribution
(noun)
/ˌdɪstrəˈbjuːʃən/
توزیع، پراکندگی
environment, the
(noun)
/ɪnˈvaɪrənmənt/
محیط زیست
growth
(noun)
/ˈgroʊθ/
رشد
headlight
(noun)
/ˈhɛdˌlaɪt/
چراغ جلو ماشین
heat
(verb)
/ˈhiːt/
گرم کردن
insect
(noun)
/ˈɪnˌsɛkt/
حشره
issue
(noun)
/ˈɪˌʃuː/
موضوع بحث
labor force
(noun)
/ˈleɪbər ˈfɔrs/
نیروی کار
let down
(verb)
/ˈlɛt ˈdaʊn/
مأیوس کردن
nation
(noun)
/ˈneɪʃən/
ملت
natural
(adjective)
/ˈnætʃərəl/
طبیعی
organize
(verb)
/ˈɔrgəˌnaɪz/
سازماندهی کردن
petrochemical
(noun)
/ˌpɛtroʊˈkɛmɪkəl/
پتروشیمی
petroleum
(noun)
/pəˈtroʊliːjəm/
نفت
pollute
(verb)
/pəˈluːt/
آلوده کردن
population
(noun)
/ˌpɑpjəˈleɪʃən/
جمعیت
repair
(noun)
/rɪˈper/
تعمیر کردن
resource
(noun)
/ˈriːˌsɔrs/
منبع
shall
(verb)
/ˈʃæl/
فعل کمکی که برای سوال پرسیدن یا پیشنهاد دادن به کار می‌رود.
skilled
(adjective)
/ˈskɪld/
ماهر
soil
(noun)
/ˈsɔjəl/
خاک
unemployment
(noun)
/ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/
بیکاری
United Nations, the
(noun)
/ðə jʊˈnaɪtəd ˈneɪʃənz/
سازمان ملل متحد
use up
(verb)
/ˈjuːz ˈʌp/
مصرف کردن تا آخر
give sb one's word
(expression)
/ˈɡɪv sb ˈwʌnz ˈwərd/
به کسی قول دادن
thousands of
(expression)
/ˈθaʊzəndz əv/
هزاران
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

معنی فارسی لغات Pre1 همراه با تلفظ و فونتیک با مشخص کردن محل استرس (stress) و نقش دستوری واژه‌ها – واحد ۲

Farsi meaning – Pre 1 vocabulary – Unit 2 – Pronunciation- Phonetic – Stress – Parts of Speech

به زودی معنی انگلیسی واژه‌ها (مفصل‌تر از کتاب درسی) و مثال‌های کاربردی از هر کلمه اضافه خواهد شد.

۱۳ دیدگاه

 1. Vaghean bi nazire in page kheily behm komk kard page haeei mesl in kheily kame

  Mmnon az shoma????

 2. ممنونم از زحماتتون واقعا مطالب بدرد بخور است

 3. خیلیییییی عالی بود مرسی بابت این همه زحمتی که کشیدین .خسته نباشید ممنون

 4. واقعا عالی بودش مرسی هر روز مجبور بودم وقت بزارم معنی ها رو در بیارم

 5. بسیار عالی خیلی کمکم کرد میشه راجب امتحان تعیین سطح کانون راهنماییم کنین من تا سطح اینتر ۳خومدم یساله ول کردم دوباره میخوام برم میترسم منو از ترمهای خیلی پایین بندازن فعلا دارم کتابای کانونو دوره میکنم

  • بله شما می توانید در این زمینه با یکی از اساتید کانون زبان ایران که در زمینه تعیین سطح تجربه داشته اند مشورت کنید عموما اگر اطلاعاتی از جمله گرامر و وکابلری را مطالعه نموده اید موفق خواهید بود .

 6. بسیار بسیار ممنون بابت تمام زحماتتون

 7. عااااالیه.خسته نباشب گلم

 8. عاااالی زحمت کشیدی عزیزم

 9. شما بهترین بودین واقعا دست مریزاد عالی عالی عالی کاش زودتر میشناختمتون

 10. عالیه . مرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *