ترجمه کلمه های اینتر ۳

معنی لغت های اینتر ۳ با محل استرس و فونتیک درس ۷

در جدول زیر لغات و کلمات اینتر ۳ (Inter 3) یونیت ۷ همراه با نقش دستوری، معنی فارسی، فونتیک و محل استرس کلمه ها آمده است. هر روز در سایت یک مطلب جدید که مربوط به وکب یا ورک بوک یکی از سطح کانون است را قرار می‌دهیم.

ILI – Intermrdiate 3 – Vocabulary – Unit 7 – Parts of Speech – Phonetic – Stress

لغات اینتر ۳ – یونیت ۷

برای دانلود نسخه‌ی آفلاین و قابل چاپ معنی لغات، اینجا کلیک کنید

assure
(verb)
/əˈʃʊr/
اطمینان دادن به
award
(verb)
/əˈwɔrd/
اعطا کردن
ballpoint pen
(noun)
/ˈbɔlpɔɪnt pɛn /
خودکار (با یک توپ ریز در نوکش)
bankrupt
(noun)
/ˈbæŋkˌrʌpt/
ورشکسته
cause
(noun)
/ˈkɔz/
سبب، علت، انگیزه، هدف
chairman
(noun)
/ˈtʃermən/
رئیس جلسه یا هیأت مدیره
committee
(noun)
/kəˈmɪtiː/
شورا، هیأت بررسی
contrast
( noun)
/ˈkɑnˌtræst /
کنتراست، تباین، تفاوت بین رنگ ها (یا بین تیره و روشن)
deserve
(verb)
/dɪˈzərv/
سزاوار (چیزی) بودن
dynamite
(noun)
/ˈdaɪnəˌmaɪt/
دینامیت
estate
(noun)
/ɪˈsteɪt/
دارایی
evident
(adjective)
/ˈɛvədənt/
آشکار
explosive
(noun)
/ɪkˈsploʊsɪv/
ماده منفجره
fame
(noun)
/ˈfeɪm/
شهرت، آوازه
forward-looking
(adjective)
/ˈfɔrwərdˌlʊkɪŋ/
آینده‌نگر
funds
(noun)
/ˈfʌndz/
وجوه، پول برای کاری خاص
furnish
(verb)
/ˈfərnɪʃ/
مبله کردن. دارای اثاثه کردن
glory
(noun)
/ˈglɔri /
افتخار، شکوه، عظمت
guest room
(noun)
/gɛst rum /
اتاق (خواب) مهمان
handmade
(adjective)
/ˈhændˈmeɪd/
دستی، ساخت دست
idealist
( noun)
/aɪˈdiːjəlɪst/
آرمان‌گرا
imaginative
(adjective)
/ɪˈmædʒənətɪv/
تخیلی، برخوردار از تخیل قوی
indeed
(adverb)
/ɪnˈdiːd/
در واقع (حتی، بلکه)
industrialist
(noun)
/ɪnˈdʌstriːjəlɪst/
صاحب صنعت، کارخانه‌دار
industry
(noun)
/ˈɪndəstriː/
صنعت
innovative
(adjective)
/ˈɪnəˌveɪtɪv /
خلاقانه
interviewer
(noun)
/ˈɪntərˌvjuːər/
پرسش گر، فرد انجام‌دهنده مصاحبه
inventive
(adjective)
/ɪnˈvɛntɪv/
مبتکر
invest
(verb)
/ɪnˈvɛst/
سرمایه گذاری
laboratory
(noun)
/ˈlæbrəˌtɔri /
آزمایشگاه
laureate
(noun)
/ˈlɔriːjət/
برنده جایزه (مخصوصاً جایزه نوبل)
lie
(verb)
/ˈlaɪ/
قرار گرفتن (یک تصمیم، مسئولیت یا یک انتخاب در مجموعه وظایف کسی)
light bulb
(noun)
/ˈlaɪt ˈbʌlb/
(حباب شیشه‌ای) لامپ
linguist
(noun)
/ˈlɪŋgwɪst/
زبان‌شناس
literature
(noun)
/ˈlɪtərətʃər/
ادبیات
living, the
(noun)
/ðə ˈlɪvɪŋ/
افرادی که هنوز زنده‌اند
mankind
(noun)
/ˈmænˈkaɪnd/
نوع بشر
memorial
(noun)
/məˈmɔriːjəl/
یادگار، لوح یادبود
mine
(noun)
/ˈmaɪn/
مین (بمب مخصوص کار گذاشتن زیر خاک)
mining
(noun)
/ˈmaɪnɪŋ/
معدن کاری
opening
(noun)
/ˈoʊpənɪŋ/
گشایش، فرصت (انجام کاری)
patriotic
(adjective)
/ˌpeɪtriːˈɑtɪk/
میهن‌دوستانه، میهن‌دوست
peacetime
(noun)
/ˈpiːsˌtaɪm/
دوران صلح
publicity
(noun)
/pəˈblɪsətiː/
شهرت، تبلیغات
purchase
(noun)
/ˈpərtʃəs/
شیء یا چیز خریداری شده
pyramid
(noun)
/ˈpɪrəˌmɪd/
هرم (مثلاً اهرام مصر)
sofa bed
(noun)
/ ˈsoʊfə ˈbɛd/
مبلی که به تختخواب تبدیل می‌شود
spot
(noun)
/ˈspɑt/
لکه (روی لباس)
throughout
(prep.)
/θruːˈaʊt/
سراسر یا در طول (مثلاً سال)
Walkman
(noun)
/ˈwɔkmən/
واکمن
weapon
(noun)
/ˈwɛpən/
اسلحه
will
(noun)
/ˈwɪl/
وصیت‌نامه
worldwide
(adjective)
/ˈwərldˈwaɪd/
جهانی
youth
(noun)
/ˈjuːθ/
جوانی
in company
(exp.)
/ˈɪn ˈkʌmpənɪ/
با جمع، همراه با دوستان
in private
(exp.)
/ˈɪn ˈpraɪvət/
(به صورت) خصوصی
one's fellow man/men
(exp.)
/wʌnz ˈfɛloʊ mən/mɛn /
سایرین (کسانی جز خودمان)
put sb to death
(exp.)
/ˈpʊt sb ˈtuː ˈdɛθ/
کسی را کشتن
take an interest in
(exp.)
/teɪk ən ˈɪntrəst ɪn /
علاقه نشان دادن به

برای دانلود نسخه‌ی آفلاین و قابل چاپ معنی لغات، اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

17 دیدگاه

 1. از سایت به درد بخور شما ممنونم

 2. واقعا عالي بود
  ممنون از اينكه وقت گذاشتيد

 3. ممنون از سایت خوبتون واقعا کمکم میکنه مطالب مفیدتون ممنون و خسته نباشید.

 4. سلام دستتون درد نکنه بسیار کاربردی و بدربخور بود👍💚

 5. سلام… میشه معنی کلمات درس ۸ inter3 رو تا فردا بذارید… خیلی لازم دارم…. شما خیلی وقت نوشتید به زودی… مرسی

 6. لطفا لغات در ۸ رو سریع تر بنویسید چون واقعا لازممنون هست و شما از اول ترم پیش نوشتین به زودی…

 7. سلام
  خیلی سایت خوبی دارین
  لطفا درس ۸ رو هم بزارین درسته PDF هست ولی خب سایت خیلی راحتتره
  ممنون

 8. ممنونم واقعا ممنونم از سايت خوبتون كاش يه چنل تلگرام هم داشتيد ديگه عالي ميشد❤️
  لطفا معني ريدينگ درس هفت با معني كلمه هاي درس هشت رو بذارييدددد زودتر فاينال داريم🙏🏻❤️

 9. خدا خیرتون بده ❤❤❤

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *