معنی لغات و کلمه های اینتر 3

کلمه های Inter3 با محل استرس و معنی فارسی درس۵

امروز با ارائه معنی فارسی، محل استرس و فونتیک کلمات و لغات درس ۵ سطح Intermediate 3 در خدمت شما زبان‌آموزان عزیز هستیم. در کتاب‌های سطح اینتر۳ کانون زبان واقعاً جای خالی فونتیک و محل استرس در کلمه ها احساس می‌شود. در ILIplus تلاش می‌کنیم این نیاز زبان‌آموزان را پاسخ دهیم تا نیازی به صرف زمان بسیار زیاد برای چک کردن فونتیک تک تک کلمات در دیکشنری نباشد. زیرا بسیاری از زبان‌آموزان به دلیل نداشتن فرصت کافی از این کار صرفنظر می‌کنند و در نتیجه تلفظ صحیح کلمات را نمی‌آموزند.

در جدول زیر لغت ها و کلمات Inter 3 یونیت ۵ همراه با نقش دستوری، معنی فارسی، فونتیک و محل استرس آمده است. هر روز در سایت یک مطلب جدید که مربوط به وکب یا ورک بوک یکی از سطح کانون است را قرار می‌دهیم.

ILI – Intermrdiate 3 – Vocabulary – Unit 5 – Parts of Speech – Phonetic – Stress

معنی کلمات inter 3 – واحد ۵

دانلود فایل PDF قابل چاپ لغات این ترم
accustomed
(adjective)
/əˈkʌstəmd/
خوگرفته، معتاد، عادت کرده
achievement
(noun)
/əˈtʃiːvmənt/
دستیابی، پیروزی، موفقیت
ambitious
(adjective)
/æmˈbɪʃəs/
بلندپرواز، جاه‌طلب
assume
(verb)
/əˈsuːm/
عهده دار شدن (مثلاً کنترل جایی)
bitterly
(adverb)
/ˈbɪtərliː/
زار زار، با عصبانیت، ناراحتی یا ناامیدی
circumstance
(noun)
/ˈsərkəmˌstæns/
وضع، اوضاع (جمع)
compassion
(noun)
/kəmˈpæʃən/
دلسوزی، همدردی
complementary
(adjective)
/ˌkɑmpləˈmɛntəriː/
مکمل
comprehend
(verb)
/ˌkɑmprɪˈhɛnd/
دریافتن، درک کردن
conduct
(verb)
/kənˈdʌkt/
انجام دادن (مثلاً یک بررسی)
conflict
(noun)
/ˈkɑnˌflɪkt/
تضاد، عدم موافقت
conservative
(adjective)
/kənˈsərvətɪv/
محافظه کار، پیرو سنت قدیم
consultant
(noun)
/kənˈsʌltənt/
مشاور
counteract
(verb)
/ˌkaʊntərˈækt/
عمل متقابل کردن، بی اثر کردن
coupon
(noun)
/ˈkuːˌpɑn/
کوپن
develop
(verb)
/dɪˈvɛləp/
ظاهر کردن یا شدن (فیلم)
discipline
(noun)
/ˈdɪsəplən/
انضباط، دیسیپلین
domineering
(adjective)
/ˌdɑməˈnɪrɪŋ/
(شخصیت) سلطه‌جو
dye
(verb)
/ˈdaɪ/
رنگ کردن (و تغییر رنگ دادن)
enhance
(verb)
/ɪnˈhæns/
بهبود بخشیدن به
entire
(adjective)
/ɪnˈtajər/
همگی، تمام، یکپارچه
errand
(noun)
/ˈerənd/
مأموریت، کاری که باید برای انجام دنبال آن فرستاد (مثلاً فرستادن برای خرید چیزی)
expectation
(noun)
/ˌɛkˌspɛkˈteɪʃən/
انتظار، چشم‌داشت (مثلاً انتظار معلم از دانش‌آموز)
extensive
(adjective)
/ɪkˈstɛnsɪv/
گسترده (با جزئیات زیاد)
favor
(verb)
/ˈfeɪvər/
طرفداری کردن از
fill
(verb)
/ˈfɪl/
نسخه پیچیدن
firstborn
(noun)
/ˈfərstˈbɔrn/
فرزند اول (ارشد) خانواده
flexible
(adjective)
/ˈflɛksəbəl/
انعطاف‌پذیر
get along
(verb)
/gɛt əˈlɔŋ /
(دوستانه) به سر بردن
impact
(noun)
/ˈɪmˌpækt/
اثر شدید
inhibited
(adjective)
/ɪnˈhɪbətəd/
خجالتی، کم‌رو
inspiring
(adjective)
/ɪnˈspajərɪŋ/
امیدبخش
leadership
(noun)
/ˈliːdərˌʃɪp/
مدیریت، رهبری
maintain
(verb)
/meɪnˈteɪn/
مدعی بودن (حقیقت داشتن چیزی)
minimize
(verb)
/ˈmɪnəˌmaɪz/
به حداقل رساندن
motivated
(adjective)
/ˈmoʊtəˌveɪtəd/
باانگیره
over-
(prefix)
/ˈoʊvər-/
(پیشوند) بیش از حد، زیادی
overbearing
(adjective)
/ˌoʊvərˈberɪŋ/
(شخصیت) مغرور، از خود راضی
parental
(adjective)
/pəˈrɛntəl/
والدینی، مربوط به والدین
pattern
(noun)
/ˈpætərn/
طرح، الگو، شیوه
persuasion
(noun)
/pərˈsweɪʒən/
قانع سازی، تشویق
persuasive
(adjective)
/pərˈsweɪsɪv/
متقاعد کننده، وادار کننده
point out
(verb)
/pɔɪnt aʊt /
اشاره کردن (گفتن)
registered
(adjective)
/ˈrɛdʒəstərd/
(مرسوله پستی) بیمه شده، دوقبضه
relationship
(noun)
/rɪˈleɪʃənˌʃɪp/
رابطه (بین افراد)
schedule
(verb)
/ˈskɛˌdʒuːl/
در برنامه گذاردن
sibling
(noun)
/ˈsɪblɪŋ/
برادر یا خواهر
social
(adjective)
/ˈsoʊʃəl/
دوستانه، اجتماعی
tendency
(noun)
/ˈtɛndənsiː/
گرایش، تمایل
therapist
(noun)
/ˈθerəpɪst/
درمان‌گر، تراپیست
tool
(noun)
/ˈtuːl/
وسیله، ابزار
trait
(noun)
/ˈtreɪt/
ویژگی، صفت (در شخصیت کسی)
tyrannical
(adjective)
/təˈrænɪkəl/
ستمگرانه
underestimate
(verb)
/ˌʌndərˈɛstəˌmeɪt/
دست کم گرفتن
workshop
(noun)
/ˈwərkˌʃɑp/
کارگاه (تجمع افراد یا دانشمندان برای بحث یا فعالیت یک، دو یا چند روزه)
by /in contrast
(exp.)
/baɪ /ɪn ˈkɑntræst /
در مقابل (بر خلاف کسی یا چیزی)
get sth straight
(exp.)
/ˈɡɛt sth ˈstreɪt/
روشن کردن مطلبی
(there's) nothing to it
(exp.)
/(ˈðɛrz) ˈnʌθɪŋ ˈtuː ˈɪt/
بسیار ساده است.
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

پیشنهادات، انتقادات، درخواست‌ها و نظرات خود را از طریق فرم پایین صفحه برای ما ارسال کنید.

۲۷ دیدگاه

 1. مرسی ممنون دعه کنید این ترمو قبول. شم

 2. سلام خسته نباشید . من درحال حاضر دانشجوی کانون زبان هستم . خیلی خوبه و کمک می کنه. خواستم بگم در بعضی از جاها بی دقتی هایی انجام شده. مثلا در هر درس یک الی دو کلمه جا انداختی شده است . لطفا اصلاح فرمایید . با تشکر.

  • سلام.
   لطفا هر کجا کلمه‌ای جا افتاده بود، در کامنت‌های همان درس ذکر کنید تا بتونیم اصلاح کنیم. چون در حال حاضر به دلیل این که ترجمه‌ی متن‌های ریدینگ همه‌ی ترم‌ها را داریم در سایت کامل می‌کنیم، فرصت چک کردن دوباره‌ی همه‌ی لغات را نداریم.
   متشکرم

 3. واقعا ممنون عالییییییییییی بود

 4. خیلی کاربردی و فوق العاده بود .

 5. بسیار عالی و کاربردی بود واقعا مرسی?

 6. سلام خسته نباشید لغت modify جا افتاده اصلاح کنید با تشکر

 7. سلام
  ضمن تشکر از زحمات شما

  پیشنهاد میدم که با هر لغت یک یا دو جمله کوتاه ، واضح ، قابل فهم و کاربردی به انگلیسی هم بیارید .

  تا با نقش اون لغت در جمله هم آشنا بشیم

 8. کلمه modify نیست لطفا اصلاح کنید با تشکر

 9. لطفا مثال جمله ای برای لغات قرار دهید

 10. با سلام
  متشکرم از زحمات شما در اماده سازی این صفحات.
  متاسفانه فایل پی دی اف این لغات هرگز به ای میلی که من تعیین می کنم نمی رسه
  چندین بار هم امتحان کردم. حتی توی اسپم هم نگاه کردم.
  لطفا راهنمایی بفرمایید
  سپاسگزارم

 11. سلام چرا درس 8 رو ندارین؟؟

 12. لطفن معنیه کلمات یونیت ۸ رو هم زودتر بذارید تا بتونیم واسه فاینال اماده بشیم:)

 13. چرا دیالوگها و ریندینگها ناپدید شدن اونم الااان خدا ازتون نگذره

 14. سلام
  ممنون از سایت خوبتون خیلی کمک کرده بهم تا الان 🙂
  سپاس از زحماتتون

 15. عالی
  خیلی ممنون

 16. خوب بود ممنون . ولی بهتره که معنی انگلیسی و در واقع توضیح رو بزارین هرچند پشت کتاب نوشته شده ولی کلا برای انگلیسی معنی فارسی حفظ کردن کار استباهیه و باعث فراموشی معانی کلمات میشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *