کلمه های اینتر ۲ کانون ILI hinter2

لغات Inter2 معنی فارسی، محل استرس و فونتیک درس ۵

یکی از مهترین چیزهایی که جای خالی آن در کتاب‌های سطح اینتر کانون زبان احساس می‌شود، فونتیک و محل استرس در کلمات جدید درس است. چک کردن تک‌تک کلمات در دیکشنری‌ها زمان زیادی نیاز دارد و بسیاری از زبان‌آموزان به دلیل مشغله‌های دیگر نمی‌توانند تلفظ همه‌ی کلمات را در دیکشنری بررسی کنند. این موضوع باعث می‌شود که گاهی شاهد باشیم که زبان‌آموزان تلفظ اشتباهی از کلمات را یاد می‌گیرند و این تلفظ اشتباه در ذهن آنان ثبت شده و به راحتی نیز تغییر نمی‌پذیرد. ILIplus‌ به عنوان مرجع زبان‌آموزان کانون زبان، معنی فارسی، تلفظ، فونتیک و محل استرس کلمات همه‌ی سطوح کانون زبان (در این پست سطح اینتر۲) را در قالب جداول منظم به صورت کاملاً رایگان ارائه می‌کند.

در این پست و در جدول زیر می‌توانید معنی کلمات و لغت های سطح Inter 2‌ (درس ۵) را همراه با فونتیک و محل استرس کلمه ها مشاهده نمایید.

ILI – Intermediate 2 – Vocabulary – Phonetic – Stress

کلمه های Inter 2

دانلود فایل PDF قابل چاپ لغات این ترم
aimless
(adjective)
/ˈeɪmləs/
بی‌هدف
analyze
(verb)
/ˈænəˌlaɪz/
تجزیه و تحلیل کردن
arrangement
(noun)
/əˈreɪndʒmənt/
برنامه‌ریزی کارهای یک مراسم
bear
(verb)
/ˈber/
تحمل کردن
biography
(noun)
/baɪˈɑgrəfiː/
(کتاب) زندگینامه
candidate
(noun)
/ˈkændəˌdeɪt , ˈkændədət/
داوطلب (کسی که امتحان می دهد)
case
(noun)
/ˈkeɪs/
محفظه (مثلاً برای نمایش دادن اشیاء عتیقه در موزه)
cheat
(verb)
/ˈtʃiːt/
تقلب کردن
confess
(verb)
/kənˈfɛs/
اعتراف کردن، اقرار کردن
confront
(verb)
/kənˈfrʌnt/
مواجه شدن (با یک فرد یا با یک شرایط سخت)
deed
(noun)
/ˈdiːd/
کردار، رفتار
defeat
(noun)
/dɪˈfiːt/
شکست
delay
(noun)
/dɪˈleɪ/
تأخیر
dilemma
(noun)
/dəˈlɛmə/
مسئله غامض، دوراهی (در تصمیم‌گیری)، وضع دشواری که باید در مورد آن تصمیم بگیرید کاری کنید
drop
(verb)
/ˈdrɑp/
افتادن (ناخواسته و ناگهان)، کم کردن
entitle
(verb)
/ɪnˈtaɪtəl/
نام نهادن به، نامیدن
essay
(noun)
/ˈɛˌseɪ/
انشا
graduation
(noun)
/ˌgrædʒəˈweɪʃən/
مراسم فارغ‌التحصیلی
guilt
(noun)
/ˈgɪlt/
(احساس) گناه
heading
(noun)
/ˈhɛdɪŋ/
عنوان، سرفصل
incident
(noun)
/ˈɪnsədənt/
رویداد
keen
(adjective)
/ˈkiːn/
مشتاق
moral
(adjective)
/ˈmɔrəl/
اخلاقی، مربوط به معیارهای اخلاقی
motivation
(noun)
/ˌmoʊtəˈveɪʃən/
انگیزه، مشوّق
mutter
(verb)
/ˈmʌtər/
مِن مِن کردن (موقع رنجش یا خجالت)
pace
(verb)
/ˈpeɪs/
قدم زدن
principal
(noun)
/ˈprɪnsəpəl/
مدیر (مدرسه. دانشگاه)
prominent
(adjective)
/ˈprɑmənənt/
برجسته، قابل توجه
prowl
(verb)
/ˈprawəl/
پرسه زدن
relief
(noun)
/rɪˈliːf/
آسودگی
relieved
(adjective)
/rɪˈliːvd/
آسوده
resist
(verb)
/rɪˈzɪst/
مقاومت کردن
reveal
(verb)
/rɪˈviːl/
آشکار کردن، لو دادن
rival
(noun)
/ˈraɪvəl/
رقیب
rumor
(noun)
/ˈruːmər/
شایعه
set out
(verb)
/ˈsɛt ˈaʊt/
آغاز کردن انجام فعالیتی با هدفی خاص
sit (for)
(verb)
/ˈsɪt/
شرکت کردن یا داوطلب شدن برای آزمونی
string
(noun)
/strɪŋ/
ریسمان، رشته، نخ
study
(noun)
/ˈstʌdiː/
اتاق مطالعه
suspicious
(adjective)
/səˈspɪʃəs/
مشکوک
temptation
(noun)
/tɛmpˈteɪʃən/
وسوسه
withdraw
(verb)
/wɪðˈdrɔ, wɪθˈdrɔ/
کناره‌گیری کردن، صرف‌نظر کردن
yield
(verb)
/ˈjiːld/
تسلیم کردن یا شدن
at the time
(exp.)
/ət ðə ˈtaɪm/
در آن زمان، آن وقت
behind sb's back
(exp.)
/bɪˈhaɪnd sb's ˈbæk/
پشت سر کسی (بدون متوجه شدن او)
better late than never
(exp.)
/ˈbɛtər ˈleɪt ˈðæn ˈnɛvər/
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.
(but) then/there again
(exp.)
/(ˈbʌt) ðɛn/ðər əˈgɛn/
اما، از طرفی دیگر
jump to conclusions
(exp.)
/ˈdʒʌmp ˈtuː kənˈkluːʒənz/
عجولانه تصمیم گرفتن
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

معنی کلمات Intermediate 2 کانون زبان با فونتیک و موقعیت استرس (Stress) کلمه ها و نقش دستوری لغات.

۷ دیدگاه

  1. خیلی خوبه من توهیچ سایتی نتونستم این چیزا رو پیدا کنم
    در یک کلام
    ععععععععععععععععععاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییییییییییییییی

  2. واقعا مررسی خیلی خیلی عالیه . میشه لطفا خلاصه ریدینگ ها رو هم بزارید?
    به حر حال ممنونم

  3. واقعا عالیه سرعت خوندن چند برابر میشه قبلا باید با دیکشنری یکی یکی کلمه هارو پیدا میکردیم اما الان وقتمون حدر نمیره و همون وقتو میزاریم برا خوندنشون واقعا ممنون

  4. بسیار عالی است با این وبسایت میتوان معنای تک به تک کلمات را یادگرفت و متن را کامل فهمید ممنون از وبسایت خوبتون و تلاش ها و کمکتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *