کلمات یونیت ۷ ترم High 3 به ترتیب درس

کلمه‌های یونیت هفتم High 3

در این پست با ارائه معنی کلمات و لغت‌های درس هفتم ترم High 3 در خدمت شما زبان‌آموزان عزیز کانون زبان ایران هستیم. در ILIplus تلاش می‌کنیم فهرست کاملی از لغت‌ها و واژگان درس به درس ترم‌های High تهیه کنیم و در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. در این پست علاوه بر ترجمه فارسی کلمه‌های یونیت ۷ سطح High3 می‌توانید تلفظ صوتی هر کلمه را با کلیک کردن روی آیکون بلندگو در جلو هر کلمه بشنوید و فونتیک و محل استرس در لغات را نیز مشاهده نمایید.

امیدواریم این مطلب مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. برای دسترسی کلمات سایر یونیت‌های ترم High 3، یا دسترسی به پاسخنامه تمرینات کتاب درسی می‌توانید به کادر مطالب مرتبط در پایین صفحه مراجعه کنید. برای دسترسی به معنی کلمات و جواب WORKBOOK سایر ترم‌های کانون زبان به صفحه اصلی سایت ILIplus مراجعه کنید.

anecdotal
(adjective)
/ˌænɪkˈdoʊtəl/
حکایتی
anecdote
(verb)
/ˈænɪkˌdoʊt/
نقل کردن
ascend
(verb)
/əˈsɛnd/
صعود کردن، بالا رفتن
canyon
(noun)
/ˈkænjən/
دره تنگ و باریک
contort
(verb)
/kənˈtɔrt/
کج کردن، پیچاندن
coordinator
(noun)
/koʊˈɔrdəˌneɪtər/
هماهنگ‌کننده
counter revolution
(noun)
/ˈkaʊntər ˌrɛvəˈluːʃən/
ضد انقلاب
deficiency
(noun)
/dɪˈfɪʃənsiː/
کمبود، کسری
deserted
(adjective)
/dɪˈzərtəd/
متروک
ego
(noun)
/ˈiːgoʊ/
ضمیر، نفْس
elastic
(adjective)
/ɪˈlæstɪk/
ارتجاعی
empower
(verb)
/ɪmˈpawər/
اختیار دادن، وکیل کردن
enthusiast
(noun)
/ɪnˈθuːziːˌæst/
مشتاق، هواخواه
excel
(verb)
/ɪkˈsɛl/
برتری داشتن
fatality
(noun)
/feɪˈtælətiː/
تلفات، مرگ و میر
flip
(verb)
/ˈflɪp/
پشتک زدن در هوا
globalized
(adjective)
/ˈgloʊbəˌlaɪzd/
تأثیر جهانی
harness
(noun)
/ˈhɑrnəs/
افسار
homogenize
(verb)
/hoʊˈmɑdʒəˌnaɪz/
یکدست کردن، همجنس کردن
incentive
(noun)
/ɪnˈsɛntɪv/
انگیزه، مشوق
institute
(noun)
/ˈɪnstəˌtuːt/
بنیان نهادن، تأسیس
iron out
(verb)
/ˈajərn ˈaʊt/
حل کردن مشکلات
ledge
(noun)
/ˈlɛdʒ/
طاقچه، لبه
mandatory
(adjective)
/ˈmændəˌtɔriː/
اجباری، الزامی
marginally
(adverb)
/ˈmɑrdʒənəliː/
در حاشیه
moderately
(adverb)
/ˈmɑdərətliː/
میانه، معتدلانه
peak
(noun)
/ˈpiːk/
قله
ranger
(noun)
/ˈreɪnʤər /
محیط‌بان، پارک‌بان
restrain
(verb)
/rɪˈstreɪn/
مهار کردن
skyrocket
(noun)
/ˈskaɪˌrɑkət/
ازدیاد سریع قیمت
slope
(noun)
/ˈsloʊp/
شیب‌دار، سرازیری
somersault
(verb)
/ˈsʌmərˌsɔlt/
معلق زدن، پشتک زدن
spirit
(noun)
/ˈspɪrət/
روح، جان
steep
(noun)
/ˈstiːp/
سراشیب تند
stride
(noun)
/ˈstraɪd/
گام‌های بلند
strike below for st
(verb)
/ˈstraɪk bɪˈloʊ ˈfɔr sth/
جانب‌داری کردن
summit
(noun)
/ˈsʌmət/
قله، نوک
ultimate
(adjective)
/ˈʌltəmət/
نهایی، غایی
unique
(adjective)
/jʊˈniːk/
یکتا، یگانه
unleash
(verb)
/ˌʌnˈliːʃ/
رها کردن، ول کردن
virtually
(adverb)
/ˈvərtʃəwəliː/
مجازی
windsurf
(verb)
/ˈwɪndˌsərf/
قایقرانی کردن (قایق بادی)
با نظرات خود ما را دلگرم کنید

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. ما از همکاری شما در تکمیل مطالب سایت استقبال می‌کنیم.

2 دیدگاه

 1. سلام
  ممکنه معنی کلامت درس های دیگه رو هم قرار بدید
  و اگه ممکنه یه هم معنی انگلیسی هم براش بدارید یا هم معنی یا مخالف
  ممنون

  • سلام.
   اگر نسخه‌ی پی‌دی‌اف را دریافت کنید (از طریق فرم بالای لیست کلمات) معنی همه‌ی یونیت‌ها را دارد. اما نسخه‌ی آنلاین و صوتی بعضی از درس‌ها هنوز آماده نشده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *