معنی لغات درس به درس High3

کلمه‌های ترم High 3 – درس ۵ – با تلفظ صوتی و معنی فارسی

در ILIplus.com تلاش می‌کنیم محتوای مناسب و مفید برای زبان‌آموزان کانون زبان ایران تهیه کنیم و در همین راستا در حال آماده کردن معنی کلمات همه‌ی ترم‌های کانون زبان به ترتیب درس به درس و یونیت به یونیت هستیم. قبلا معنی کلمه‌های یونیت‌های ۱ تا ۴ ترم High 3 را در سایت منتشر کرده بودیم و امروز به ارائه لیست واژگان درس پنجم های۳ در خدمت شما زبان‌آموزان عزیز هستیم.

در لیست پایین علاوه بر ترجمه فارسی، می‌توانید فونتیک، محل استرس، نقش دستوری و تلفظ صوتی کلمات را نیز در اختیار داشته باشید. برای دسترسی به کلمات درس‌های دیگر ترم High3، یا دسترسی به جواب تمرینات کتاب زبان‌آموزی High 3 یا معنی کلمات و جواب تمرینات سایر ترم‌ها، به کادر مطالب مرتبط در پایین صفحه مراجعه کنید.

لغات درس به درس High 3 – یونیت ۵

adamant
(adjective)
/ˈædəmənt/
یکدنده، مقاوم
adverse
(adjective)
/ædˈvərs, ˈædˌvərs/
مضر
bear out
(verb)
/ˈber ˈaʊt/
تأیید کردن
circumstance
(noun)
/ˈsərkəmˌstæns/
شرایط
cortisone
(noun)
/ˈkɔrtəˌsoʊn/
هورمون کورتیزون
decent
(adjective)
/ˈdiːsənt/
آراسته، مناسب
devastate
(verb)
/ˈdɛvəˌsteɪt/
ویران کردن، نابود کردن
discoloration
(noun)
/dɪsˌkʌləˈreɪʃən/
بی‌رنگی، رنگ‌زدایی
elusive
(adjective)
/iːˈluːsɪv/
گریزان، فراری
enroll
(verb)
/ɪnˈroʊl/
نام‌نویسی، عضویت دادن
equilibrium
(noun)
/ˌiːkwəˈlɪbriːjəm/
موازنه، تعادل
euphoria
(noun)
/juːˈfɔriːjə/
رضایت‌مندی، شنگولی
fabulous
(adjective)
/ˈfæbjələs/
شگفت‌آور
fade
(verb)
/ˈfeɪd/
محو شدن، ناپدید شدن
gasp
(noun)
/ˈgæsp/
نفس‌نفس، نفس‌بریده
humiliating
(adjective)
/hjuːˈmɪliːˌeɪtɪŋ/
تحقیرآمیز، توهین آمیز
humor
(noun)
/ˈhjuːmər/
شوخی
Huntington's dise
(noun)
/ˈhʌntɪŋtənz dise/
تشنج مخصوص
invade
(verb)
/ɪnˈveɪd/
تاخت و تاز کردن، هجوم بردن
jackpot
(noun)
/ˈdʒækˌpɑt/
برنده تمام پول‌‌ها
keel
(noun)
/ˈkiːl/
تیر ته کشتی
notion
(noun)
/ˈnoʊʃən/
نظریه، عقیده
oyster
(noun)
/ˈɔɪstər/
صدف خوراکی
pearl
(noun)
/ˈpərl/
مروارید
pet
(noun)
/ˈpɛt/
معشوقه
prompt
(verb)
/ˈprɑmpt/
به حرف کشیدن، به فعالیت واداشتن
recount
(verb)
/rɪˈkaʊnt/
بازگو کردن
reputed
(adjective)
/rɪˈpjuːtəd/
مشهور بین مردم
tabulate
(verb)
/ˈtæbjəˌleɪt/
جدول‌بندی کردن، فهرست کردن
typify
(verb)
/ˈtɪpəˌfaɪ/
نمونه دادن، نمونه بودن
vertical
(adjective)
/ˈvərtɪkəl/
عمودی
با نظرات خود ما را دلگرم کنید

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. ما از همکاری شما در تکمیل مطالب سایت استقبال می‌کنیم.

2 دیدگاه

  1. سلام خسته نباشید
    لطفا تلفظ لغات high 3 رو کامل کنید.
    در ضمن سایت بسیار عالی و کاملی دارید.

    • سلام.
      نسخه‌ی پی‌دی‌اف high3 کامل است و می‌تونید از طریق فرم بالای لیست کلمات در ایمیلتون دریافتش کنید. ولی نسخه آنلاین و صوتی به تدریج آماده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *