معنی کلمات high 3 به فارسی کانون زبان

کلمه های High3 معنی فارسی، تلفظ و محل استرس واحد ۲

معنی فارسی لغات، کلمات و واژه‌ها، تلفظ و محل استرس کلمه های درس ۲ سطح High ۳

High-Intermediate 3 – Vocabulary – Unit 2

معنی فارسی لغات درس به درس High3 همراه با تلفظ و فونتیک با مشخص کردن محل استرس (stress) و نقش دستوری واژه‌ها – واحد ۲

Farsi meaning – High 3 vocabulary – Unit 2 – Pronunciation- Phonetic – Stress

کلمه‌های High 3 درس ۲

cease
(verb)
/ˈsiːs/
ایستادن، توقف کردن
coastal
(adjective)
/ˈkoʊstəl/
ساحلی
consecutive
(adjective)
/kənˈsɛkjətɪv/
پی‌درپی، متوالی
coolant
(noun)
/ˈkuːlənt/
ماده خنک‌کننده (مثلاً در ماشین)
die off
(verb)
/ˈdaɪ ˈɔf/
یکی یکی مردن
dump
(noun)
/ˈdʌmp/
زباله، آشغال
eliminate
(verb)
/ɪˈlɪməˌneɪt/
بیرون کردن، حذف کردن
emit
(verb)
/iːˈmɪt/
ساطع کردن، بیرون دادن (دود)
endure
(verb)
/ɪnˈdʊr/
تاب آوردن، تحمل کردن
evacuate
(verb)
/ɪˈvækjəˌweɪt/
تخلیه کردن
exaggerate
(verb)
/ɪgˈzædʒəˌreɪt/
مبالغه‌کردن، بزرگنمایی کردن
executive
(adjective)
/ɪgˈzɛkjətɪv/
اجرایی
fluorocarbon
(noun)
/ˌflʊroʊˈkɑrbən/
فلوئورکربن، کربن فلورید
fountain
(noun)
/ˈfaʊntən/
فواره، اسپری
galaxy
(noun)
/ˈgæləksiː/
کهکشان
global warming
(noun)
/ˈgloʊbəl ˈwɔrmɪŋ/
گرمایش جهانی (گرم شدن زمین)
harbor
(verb)
/ˈhɑrbər/
پناه دادن، پناه بردن
hazard
(noun)
/ˈhæzərd/
مخاطره
hemisphere
(noun)
/ˈhɛməˌsfɪr/
نیم‌کُره
idiomatic
(adjective)
/ˌɪdiːjəˈmætɪk/
اصطلاحی
intervene
(verb)
/ˌɪntərˈviːn/
پادرمیانی کردن، مداخله
lethal
(adjective)
/ˈliːθəl/
مهلک، مرگبار
malaria
(noun)
/məˈleriːjə/
مالاریا
millennium
(noun)
/məˈlɛniəm/
هزاره (هزار سال)
meltdown
(noun)
/ˈmɛltˌdaʊn/
بحران
path
(noun)
/ˈpæθ/
مسیر، گذرگاه
polar cap
(noun)
/ˈpoʊlər ˈkæp/
صخره‌های قطبی
prominent
(adjective)
/ˈprɑmənənt/
مهم، برجسته
remedy
(noun)
/ˈrɛmədiː/
درمان (خانگی)، چاره
skepticism
(noun)
/ˈskɛptəˌsɪzəm/
بدبینی
slam
(verb)
/ˈslæm/
به هم کوبیدن
soar
(verb)
/ˈsɔr/
بالا رفتن، صعود کردن
spill
(verb)
/ˈspɪl/
ریختن (مایعات)
splash
(verb)
/ˈsplæʃ/
شلپ شلوپ کردن
stand off
(verb)
/ˈstænd ˈɔf/
پا به پای هم رقابت کردن
stellar
(adjective)
/ˈstɛlər/
اختری، درخشان
suspect
(verb)
/səˈspɛkt/
مشکوک بودن
tamper
(verb)
/ˈtæmpər/
رشوه دادن، فضولی کردن
toil
(noun)
/ˈtɔjəl/
رنج، کار پُرزحمت
trap
(verb)
/ˈtræp/
حبس کردن، به تله انداختن
treaty
(noun)
/ˈtriːtiː/
قرارداد، معاهده
tribe
(noun)
/ˈtraɪb/
قبیله، تبار
triple-digit
(adjective)
/ˈtrɪpəl-ˈdɪdʒət/
سه رقمی، سه درجه‌ای
unauthorized
(adjective)
/ˌʌnˈɑθəˌraɪzd/
غیرمجاز، غیرقانونی
vessel
(noun)
/ˈvɛsəl/
کشتی، شناور
vicinity
(noun)
/vəˈsɪnətiː/
مجاورت، حومه
با نظرات خود ما را دلگرم کنید

7 دیدگاه

 1. سلام
  خواهش میکنم سایر درس های high 3 رو هرچه زود تر آماده کنید .خیلی ممنونم.

 2. ايولا خيلي باحاليد………..

 3. از زحمات شما بی نهایت سپاس گزارم به ویژه اینکه لغات همراه با تلفظ هستند♡

 4. سلام.
  میشه کلمات دو درس دیگه روهم بزارید.ممنون
  راستی سایت بسیار خوبی دارید و واقعا تشکر میکنم ازتونکه تایممون به این روش برای تمرین های بیشتر میمونه.سپاسگزارم
  موفق باشید..

 5. زبان اموز كانون زبان

  با تشكر از زحمتی كە متحمل شدید و ارجاعی مناسب كە برایمان فراھم اوردید
  خوبە كە معنی ھمەی لغات مشكل و اوردین، راستش اگە بە اون كلمەھایی كە تو دیكشنری ھم ھستن توجە كنین و از قلم نیفتن خیلی خوب میشە
  تو ھمین درس دو لغت جدید كە تو دیكشنری م اومدە معنی فارسی شونو نیاوردین كتاب ورك بوك صفحه١٨
  Hasti -sloppy
  از درس يك م لغاتي جامونده بودن
  اينو گفتم كه كار خوبتون جامعتر بشه
  🙏🙏🙏

  • ممنونم از تذکرتون.
   ما تلاش کردیم که همه‌ی لغات جدید را بنویسیم، ولی باز هم لغاتی جا افتاده‌اند. حتما در بروزرسانی‌های بعدی کلماتی که شما و سایر زبان‌آموزان به آن اشاره می‌کنند را اضافه خواهیم کرد. خیلی خوشحال می‌شویم که در مورد بررسی لغات به ما کمک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *