معنی لغات High1 درس به درس فارسی

لغات High1 معنی فارسی، تلفظ و موقعیت استرس واحد ۳

معنی فارسی لغت ها، کلمات و واژه‌ها، تلفظ و محل استرس کلمه های واحد ۳ سطح High ۱ کانون زبان

High-Intermediate 1 – Vocabulary – Unit ۳

لغت های High 1 – درس ۳

absolutely
(adverb)
/ˈæbsəˌluːtliː/
کاملاً
accurate
(adjective)
/ˈækjərət/
دقیق
aggressively
(adverb)
/əˈgrɛsɪvliː/
تهاجمی
battle
(verb)
/ˈbætəl/
جنگ و دعوا
beneath
(adverb, preposition)
/bɪˈniθ/
زیر، پایین
broad jump, the
(noun)
/ˈbrɔd ˈdʒʌmp/
پرش طول
confidential
(adjective)
/ˌkɑnfəˈdɛnʃəl/
محرمانه
consistent
(adjective)
/kənˈsɪstənt/
مداوم
corresponding
(adjective)
/ˌkɔrəˈspɑndɪŋ/
متناظر
coverage
(noun)
/ˈkʌvərɪdʒ/
پوشش
distress
(noun)
/dɪˈstrɛs/
پریشانی، غم
eloquent
(adjective)
/ˈɛləkwənt/
فصیح، شیوا
evaluate
(verb)
/ɪˈvæljəˌweɪt/
ارزیابی کردن
extension
(noun)
/ɪkˈstɛnʃən/
توسعه، گسترش
exuberant
(adjective)
/ɪgˈzuːbərənt/
پرتکاپو
figure
(noun)
/ˈfɪgjər/
عدد، رقم
folk
(noun)
/ˈfoʊk/
مردم
go out of one's way
(verb)
/ˈgoʊ ˈaʊt əv.../
تلاش زیاد کردن
graceful
(adjective)
/ˈɡreɪsfəl/
دلپذیر، مطبوع
greed
(adjective)
/ˈgriːd/
حریص
host
(noun)
/ˈhoʊst/
میزبان
immigrant
(noun)
/ˈɪməgrənt/
مهاجر
impression
(noun)
/ɪmˈprɛʃən/
برداشت، عقیده
inspector
(noun)
/ɪnˈspɛktər/
بازرس
jail
(noun)
/ˈdʒeɪl/
زندان
lead
(verb)
/ˈliːd/
جلو بردن
luxuries
(adjective)
/ˈlʌkʃəriːz/
تجملی
marathon
(noun)
/ˈmerəˌθɑn/
دو صحرایی، ماراتن
participate
(verb)
/pɑrˈtɪsəˌpeɪt/
طرفداری کردن
plaster
(noun)
/ˈplæstər/
گچ
pole vault
(noun)
/ˈpoʊl ˈvɔlt/
پرش ارتفاع
pull out
(verb)
/ˈpʊl ˈaʊt/
ادامه ندادن، (از کاری) بیرون کشیدن
semester
(noun)
/səˈmɛstər/
ترم (تحصیلی)
shift
(verb)
/ˈʃɪft/
(دنده) عوض کردن
single out
(verb)
/ˈsɪŋgəl ˈaʊt/
انتخاب کردن
sportscaster
(noun)
/ˈspɔrtsˌkæstər/
گزارشگر ورزشی
sprain
(verb)
/ˈspreɪn/
پیچ خوردن، رگ به رگ شدن
strictly
(adverb)
/ˈstrɪktliː/
دقیقاً، اکیداً
take up
(verb)
/ˈteɪk ˈʌp/
اشغال کردن
transcript
(noun)
/ˈtrænˌskrɪpt/
رونوشت
whirl
(noun)
/ˈwərəl/
دستپاچگی
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

معنی فارسی لغات High1 به صورت درس به درس همراه با تلفظ و فونتیک با مشخص کردن محل استرس (stress) و نقش دستوری واژه‌ها – واحد ۳

Farsi meaning – High 1 vocabulary – Unit 3 – Pronunciation- Phonetic – Stress

15 دیدگاه

 1. واای عالیه وقعا دمتون کرم❤

 2. میشه لطفا کلمات درس ۱۰ high 1 رو بزاین

 3. با سلام
  اولا بابت این همه زحمت جمع اوری این مطالب ازتون تشکر و قدردانی فراوان میکنم
  فقط چرا بعضی از کلمه ها تلفظش رو جلوش نذاشتین
  باتشکر

 4. واقعا عالییهه…..خیلی ممنون😊😊😊

 5. خیلی عالیه ممنونم
  فقط اگر بتونید و متضاد و مترادف کلمات رو هم بنویسید عالی میشه

 6. دمتون گرم واقعا عالیه فقط کاش ترجمه انگلیسی هر واژه رو هم میذاشتید

 7. چرالینک دانلود واسه من نمیاد

  • سلام.
   مطمئن بشید که آدرس ایمیلتون را درست و بدون اشتباه تایپی وارد کرده‌اید. در بیشتر مواردی که کاربران ایمیل را دریافت نمی‌کنند به خاطر اشتباه در وارد کردن آدرس ایمیل است.

 8. مرسی ممنون خیلی لطف کردید
  که درسا جدا کردید من واقعا لذت بردم

 9. من سی دی رو گم کردم و تلفظ‌ها رو از روی سایت شما گوش میدم عالی بود. مرسی 🌹🌹

 10. slm vaghean mmnoon kheiiiiili aliee kheiiiliiii ziaaaaaaad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *